Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Najnovšie obchodné ponuky, dopyty a kooperácie ::
Pridať zdarma obchodnú ponuku/dopyt Vyhľadávanie obchodných ponúk/dopytov
:: Aktuálne akcie a podujatia
05.03.
2015
SEMINÁR: "TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:04.02.2015 (136x prečítané)
Seminár "Transferové oceňovanie" sa uskutoční dňa 5. marca 2015 v Banskej Bystrici. Problematika transferového oceňovania (oceňovania transakcií medzi závislými - prepojenými osobami) patrí v súčasnosti k najzávažnejším a najčastejšie diskutovaným daňovým problémom.

V zmysle novely zákona o dani z príjmov sa od 1. januára 2015 pravidlá transferového oceňovania vzťahujú nielen na transakcie so zahraničnými závislými osobami, ale začali sa uplatňovať aj na tuzemské závislé osoby.
12.03.
2015
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV BBRK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.01.2015 (128x prečítané)
Vážení podnikatelia, oznamujeme Vám, že zasadnutie Valného zhromaždenia členov BBRK SOPK sa uskutoční dňa 12. marca 2015 o 10.00 hod. v Cikkerovej sále historickej radnice mesta Banská Bystrica, Nám. SNP 1.

Materiály k valnému zhromaždeniu zašleme členom v lehote do 15 dní pred konaním podujatia.
12.03.
2015
KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2014
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.01.2015 (105x prečítané)
Vážení podnikalia, milí študenti, Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR vyhlasujú 21. ročník súťaže o cenu za inovácie "Krištáľový Merkúr 2014."

Výsledky súťaže a odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia sa uskutoční dňa 12. marca 2015 o 11.30 hod. v Cikkerovej sále historickej radnice mesta Banská Bystrica, Nám. SNP 1, v rámci verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.
08.04.
2015
SEMINÁR: "PREFERENČNÝ PÔVOD TOVARU V MEDZINÁRODNOM OBCHODE"
Kategória: semináre Vydané dňa:02.03.2015 (6x prečítané)
Dňa 8. apríla 2015 sa v Banskej Bystrici uskutoční odborný seminár "Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode". Prednášku organizujeme v spolupráci odborníkmi českej colnej správy na preferenčný pôvod tovaru a so spoločnosťou C&D Services s.r.o. Trnava.

Účastníci seminára sa dozvedia komplexné informácie o využití preferenčných výhod, o dodávateľských vyhláseniach, podporných dokumentoch, verifikácii a praktickej aplikácií pravidiel a postupov pri preferenčnom pôvode tovarov.
21.04.
2015
Zvolanie Zhromaždenia delegátov SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:17.02.2015 (199x prečítané)
Na základe § 9, ods. 4 zákona č. 9/1991 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov Predstavenstvo SOPK zvolalo Zhromaždenia delegátov SOPK dňa 21. apríla 2015 v Bratislave...
:: Uskutočnené podujatia
11.12.
2014
SEMINÁR: "ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM PRE OBCHODOVANIE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ"
Kategória: semináre Vydané dňa:18.11.2014 (195x prečítané)
Seminár "Elektronický kontraktačný systém pre obchodovanie vo verejnom obstarávaní" sa uskutočnil v Banskej Bystrici dňa 11. decembra 2014.

Elektronické trhovisko prináša vo verejnom obstarávaní zásadné zmeny. Pre účastníkov seminára boli pripravené informácie o tom, od kedy je elektronické trhovisko zriadené, kto a kedy je povinný zadávať zákazky cez elektronické trhovisko a na aké tovary, služby a stavebné práce sa zadávanie cez elektronické trhovisko vzťahuje.
20.09.
2014
OBCHODNÁ MISIA SLOVENSKÝCH PODNIKATEĽOV DO ČÍNY + FOTO
Kategória: misie Vydané dňa:05.11.2014 (116x prečítané)
Obchodná misia slovenských podnikateľov do Číny sa konala v dňoch 20. - 28. septembra 2014. Akcia bola organizovaná v spolupráci so Slovensko - čínskou podnikateľskou radou, ktorá vznikla pod záštitou SOPK.
13.03.
2014
KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2013: VÝSLEDKY + FOTO
Kategória: Aktivity Vydané dňa:07.11.2014 (133x prečítané)
Banskobystrická regionálna komora SOPK a kancelária BBRK SOPK v Lučenci v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom vyhlásili koncom roka 2013 ďalší ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2013“.

Pozrite si históriu a výsledky súťaže o cenu za inovácie za minulé roky.
12.02.
2014
SEMINÁR: "EFEKTÍVNA PROPAGÁCIA V ZAHRANIČÍ? VIEME, AKO NA TO !
Kategória: semináre Vydané dňa:27.01.2014 (521x prečítané)
Seminár venovaný moderným a efektívnym spôsobom propagácie firiem v zahraničí sa uskutočnil dňa 12. februára 2014 v Banskej Bystrici.

Akcia bola organizovaná v spolupráci so spoločnosťou PartnerCIS, Zlín, Česká republika.
18.09.
2013
OBCHODNÁ MISIA DO RUMUNSKA: REGIÓN BIHOR + FOTO + OHLASY ÚČASTNÍKOV
Kategória: misie Vydané dňa:20.09.2013 (1100x prečítané)
Banskobystrická regionálna komora SOPK a SARIO Regionálna kancelária Banská Bystrica v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Bukurešti a Honorárnym konzulátom SR v Salonte (Rumunsko) uskutočnili v dňoch 18. - 21. septembra 2013 obchodnú misiu slovenských podnikateľov na regiónu Bihor, Rumunsko.
04.09.
2013
VÝSTAVA A OBCHODNÁ MISIA NA UKRAJINU (MESTO SUMY) + FOTO
Kategória: misie Vydané dňa:18.07.2013 (929x prečítané)
Obchodná misia slovenských podnikateľov do Sumy (Ukrajina) sa konala v dňoch 4. - 8. septembra 2013. Akcia bola organizovaná v spolupráci s obchodnou komorou v Sumy za účasti obchodnej radkyne SR na Ukrajine.

V rámci akcie sa uskutočnila prezentácia slovenských podnikateľov na 10. medzinárodnej univerzálnej výstave "Slobodozhanskiy Most - 2013" za účasti firiem z Ukrajiny, Ruska, Bieloruska, Gruzínska, Nemecka, Talianska, Bulharska, Poľska a Slovenska.
15.05.
2013
SEMINÁR: "PODNIKAJME V RUMUNSKU"
Kategória: semináre Vydané dňa:26.04.2013 (1125x prečítané)
Dňa 15. mája 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár "Podnikajme v Rumunsku", ktorého cieľom bolo priblížiť slovenským podnikateľom aktuálne podnikateľské prostredie a legislatívne aspekty podnikania v Rumunsku.

Akcia bola organizovaná v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Banskobystrickým samosprávnym krajom, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, EXIMBANKOU SR a Agentúrou ACCACE Slovakia.
17.09.
2012
OBCHODNÁ MISIA DO KAZACHSTANU: ASTANA A ALMATY + FOTO
Kategória: misie Vydané dňa:17.08.2012 (1807x prečítané)
Obchodná misia slovenských podnikateľov do Kazachstanu (Astana, Almaty) sa uskutočnila v dňoch 17. - 23. septembra 2012.
06.06.
2012
MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP: "VODCOVSTVO A JEHO DOPAD NA VÝKONNOSŤ ORGANIZÁCIE" + VIDEO
Kategória: semináre Vydané dňa:08.02.2012 (1526x prečítané)
Organizátormi workshopu boli Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, spoločnosť BETTER FUTURE, s.r.o. Sliač a Banskobystrická regionálna komora SOPK. Akcia sa uskutočnila dňa 6. júna 2012 v priestoroch slávnostnej auly Ekonomickej univerzity UMB v Banskej Bystrici.

Konferencia sa konala pri príležitosti 35. výročia vzniku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
21.05.
2012
OBCHODNÁ MISIA NA UKRAJINU: ZAPOROŽIE A MELITOPOL + FOTO
Kategória: misie Vydané dňa:11.04.2012; Aktualizované:08.06.2012 (2483x prečítané)
Obchodná misia slovenských podnikateľov na Ukrajinu (Zaporožie, Melitopol) sa uskutočnila v dňoch 21. - 25. mája 2012. Súčasťou misie boli bilaterálne rokovania s ukrajinskými podnikateľmi, stretnutie so zástupcami obchodnej komory a celodenná návšteva jubilejnej 20. medzinárodnej špecializovanej výstavy "Strojárstvo, Metalurgia 2012".
03.11.
2011
SEMINÁR: "SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍVNA ČINNOSŤ V ORGANIZÁCIÁCH" + FOTO
Kategória: semináre Vydané dňa:02.05.2011 (1508x prečítané)
Dňa 3. novembra 2011 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár "Správa registratúry a archívna činnosť v organizáciách".

Cieľom seminára bolo informovať účastníkov o zákonom ustanovených povinnostiach, o účelnom spracúvaní, obehu a vyraďovaní informácií uložených na rôznych médiách (elektronický záznam verzus papierový nosič).
28.04.
2010
SEMINÁR: "ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV"
Kategória: semináre Vydané dňa:22.01.2010 (1714x prečítané)
Dňa 28. apríla 2010 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár " Zákon o ochrane osobných údajov" za účasti zástupcu Úradu na ochranu osobných údajov v Bratislave.

Každý účastník získal osvedčenie o absolvovaní školenia z obsahu zákona o ochrane osobných údajov - § 19 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
 
SEMINÁRE VENOVANÉ PROBLEMATIKE CHEMICKEJ LEGISLATÍVY REACH
Kategória: semináre Vydané dňa:03.02.2010; Aktualizované:26.10.2010 (2284x prečítané)
Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s Ekotoxikologickým centrom v Bratislave pravidelne organizuje v Banskej Bystrici informačno-konzultačné dni REACH.
 
Valné zhromaždenia Regionálnych komôr SOPK
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:17.02.2015 (35x prečítané)
:: Vyhľadávanie
:: Neprehliadnite
:: Ostatné oznamyINFORMAČNO-
PORADENSKÉ MIESTO

Úradu priemyselného
vlastníctva SR
pre inovácie

PORTÁL MZV a EZ SR

Aktuálne informácie
pre podnikanie
v zahraničí


:: Kalendár podujatí
< Marec 2015 >
PoUtStŠtPiSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora