Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Najnovšie obchodné ponuky, dopyty a kooperácie ::
Pridať zdarma obchodnú ponuku/dopyt Vyhľadávanie obchodných ponúk/dopytov
:: Aktuálne akcie a podujatia
11.02.
2015
SEMINÁR: INTRASTAT 2015
Kategória: semináre Vydané dňa:22.01.2015 (20x prečítané)
Dňa 11. februára 2015 sa v Banskej Bystrici uskutoční seminár venovaný problematike štatistického vykazovania transakcií "INTRASTAT-SK" v súlade so zmenami, ktoré nastali po 1. 1. 2015 a v nadväznosti na novú vyhlášku Štatistického úradu SR, ktorou sa mení a dopĺňa "Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015-2017".

Akciu organizujeme v spolupráci s colnými špecialistami spoločnosti C&D Services s.r.o. Trnava.
12.03.
2015
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV BBRK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.01.2015 (94x prečítané)
Vážení podnikatelia, oznamujeme Vám, že zasadnutie Valného zhromaždenia členov BBRK SOPK sa uskutoční dňa 12. marca 2015 o 10.00 hod. v Cikkerovej sále historickej radnice mesta Banská Bystrica, Nám. SNP 1.

Materiály k valnému zhromaždeniu zašleme členom v lehote do 15 dní pred konaním podujatia.
12.03.
2015
KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2014
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.01.2015 (42x prečítané)
Vážení podnikalia, milí študenti, Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR vyhlasujú 21. ročník súťaže o cenu za inovácie "Krištáľový Merkúr 2014."

Výsledky súťaže a odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia sa uskutoční dňa 12. marca 2015 o 11.30 hod. v Cikkerovej sále historickej radnice mesta Banská Bystrica, Nám. SNP 1, v rámci verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.
:: Informácie
 
Vyhlásenie súťaže „VEĽKÁ CENA SOPK“ pre rok 2014
Kategória: Veľká cena SOPK Vydané dňa:11.07.2014 (2864x prečítané)
 
PROJEKT: "PRACUJ DOMA! INTEGROVANÝ TRH PRÁCE A PROGRAM SPROSTREDKOVANIA VZDELÁVANIA"
Kategória: Projekty Vydané dňa:04.12.2012 (1652x prečítané)
Banskobystrická regionálna komora SOPK realizuje v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou v Egri, Maďarsko (Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Eger), obcou Jesenské, Centrom prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote projekt "Pracuj doma! Integrovaný trh práce a program sprostredkovania vzdelávania".

Projekt sa uskutočňuje v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013, Budujeme partnerstvá“.
:: Uskutočnené podujatia
11.12.
2014
SEMINÁR: "ELEKTRONICKÝ KONTRAKTAČNÝ SYSTÉM PRE OBCHODOVANIE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ"
Kategória: semináre Vydané dňa:18.11.2014 (155x prečítané)
Seminár "Elektronický kontraktačný systém pre obchodovanie vo verejnom obstarávaní" sa uskutočnil v Banskej Bystrici dňa 11. decembra 2014.

Elektronické trhovisko prináša vo verejnom obstarávaní zásadné zmeny. Pre účastníkov seminára boli pripravené informácie o tom, od kedy je elektronické trhovisko zriadené, kto a kedy je povinný zadávať zákazky cez elektronické trhovisko a na aké tovary, služby a stavebné práce sa zadávanie cez elektronické trhovisko vzťahuje.
20.09.
2014
OBCHODNÁ MISIA SLOVENSKÝCH PODNIKATEĽOV DO ČÍNY + FOTO
Kategória: misie Vydané dňa:05.11.2014 (82x prečítané)
Obchodná misia slovenských podnikateľov do Číny sa konala v dňoch 20. - 28. septembra 2014. Akcia bola organizovaná v spolupráci so Slovensko - čínskou podnikateľskou radou, ktorá vznikla pod záštitou SOPK.
13.03.
2014
KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2013: VÝSLEDKY + FOTO
Kategória: Aktivity Vydané dňa:07.11.2014 (84x prečítané)
Banskobystrická regionálna komora SOPK a kancelária BBRK SOPK v Lučenci v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom vyhlásili koncom roka 2013 ďalší ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2013“.

Pozrite si históriu a výsledky súťaže o cenu za inovácie za minulé roky.
12.02.
2014
SEMINÁR: "EFEKTÍVNA PROPAGÁCIA V ZAHRANIČÍ? VIEME, AKO NA TO !
Kategória: semináre Vydané dňa:27.01.2014 (491x prečítané)
Seminár venovaný moderným a efektívnym spôsobom propagácie firiem v zahraničí sa uskutočnil dňa 12. februára 2014 v Banskej Bystrici.

Akcia bola organizovaná v spolupráci so spoločnosťou PartnerCIS, Zlín, Česká republika.
18.09.
2013
OBCHODNÁ MISIA DO RUMUNSKA: REGIÓN BIHOR + FOTO + OHLASY ÚČASTNÍKOV
Kategória: misie Vydané dňa:20.09.2013 (1040x prečítané)
Banskobystrická regionálna komora SOPK a SARIO Regionálna kancelária Banská Bystrica v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Bukurešti a Honorárnym konzulátom SR v Salonte (Rumunsko) uskutočnili v dňoch 18. - 21. septembra 2013 obchodnú misiu slovenských podnikateľov na regiónu Bihor, Rumunsko.
04.09.
2013
VÝSTAVA A OBCHODNÁ MISIA NA UKRAJINU (MESTO SUMY) + FOTO
Kategória: misie Vydané dňa:18.07.2013 (894x prečítané)
Obchodná misia slovenských podnikateľov do Sumy (Ukrajina) sa konala v dňoch 4. - 8. septembra 2013. Akcia bola organizovaná v spolupráci s obchodnou komorou v Sumy za účasti obchodnej radkyne SR na Ukrajine.

V rámci akcie sa uskutočnila prezentácia slovenských podnikateľov na 10. medzinárodnej univerzálnej výstave "Slobodozhanskiy Most - 2013" za účasti firiem z Ukrajiny, Ruska, Bieloruska, Gruzínska, Nemecka, Talianska, Bulharska, Poľska a Slovenska.
15.05.
2013
SEMINÁR: "PODNIKAJME V RUMUNSKU"
Kategória: semináre Vydané dňa:26.04.2013 (1084x prečítané)
Dňa 15. mája 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár "Podnikajme v Rumunsku", ktorého cieľom bolo priblížiť slovenským podnikateľom aktuálne podnikateľské prostredie a legislatívne aspekty podnikania v Rumunsku.

Akcia bola organizovaná v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Banskobystrickým samosprávnym krajom, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, EXIMBANKOU SR a Agentúrou ACCACE Slovakia.
13.03.
2013
SEMINÁR: "ZMENY COLNÝCH PREDPISOV OD 1.1.2013"
Kategória: semináre Vydané dňa:25.02.2013; Aktualizované:10.03.2013 (1216x prečítané)
Dňa 13. marca 2013 sa v Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár "Zmeny colných predpisov od 1.1.2013".
17.09.
2012
OBCHODNÁ MISIA DO KAZACHSTANU: ASTANA A ALMATY + FOTO
Kategória: misie Vydané dňa:17.08.2012 (1773x prečítané)
Obchodná misia slovenských podnikateľov do Kazachstanu (Astana, Almaty) sa uskutočnila v dňoch 17. - 23. septembra 2012.
06.06.
2012
MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP: "VODCOVSTVO A JEHO DOPAD NA VÝKONNOSŤ ORGANIZÁCIE" + VIDEO
Kategória: semináre Vydané dňa:08.02.2012 (1496x prečítané)
Organizátormi workshopu boli Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, spoločnosť BETTER FUTURE, s.r.o. Sliač a Banskobystrická regionálna komora SOPK. Akcia sa uskutočnila dňa 6. júna 2012 v priestoroch slávnostnej auly Ekonomickej univerzity UMB v Banskej Bystrici.

Konferencia sa konala pri príležitosti 35. výročia vzniku Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
21.05.
2012
OBCHODNÁ MISIA NA UKRAJINU: ZAPOROŽIE A MELITOPOL + FOTO
Kategória: misie Vydané dňa:11.04.2012; Aktualizované:08.06.2012 (2337x prečítané)
Obchodná misia slovenských podnikateľov na Ukrajinu (Zaporožie, Melitopol) sa uskutočnila v dňoch 21. - 25. mája 2012. Súčasťou misie boli bilaterálne rokovania s ukrajinskými podnikateľmi, stretnutie so zástupcami obchodnej komory a celodenná návšteva jubilejnej 20. medzinárodnej špecializovanej výstavy "Strojárstvo, Metalurgia 2012".
03.11.
2011
SEMINÁR: "SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍVNA ČINNOSŤ V ORGANIZÁCIÁCH" + FOTO
Kategória: semináre Vydané dňa:02.05.2011 (1474x prečítané)
Dňa 3. novembra 2011 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár "Správa registratúry a archívna činnosť v organizáciách".

Cieľom seminára bolo informovať účastníkov o zákonom ustanovených povinnostiach, o účelnom spracúvaní, obehu a vyraďovaní informácií uložených na rôznych médiách (elektronický záznam verzus papierový nosič).
02.11.
2011
KONFERENCIA: "LETISKO SLIAČ - BRÁNA DO REGIÓNU" + FOTO
Kategória: semináre Vydané dňa:19.10.2011 (1554x prečítané)
Dňa 2. novembra 2011 sa v hoteli Lux v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia "Letisko Sliač - brána do regiónu". Akcia sa konala pod záštitou Ing. Vladimíra Maňku, predsedu BBRK SOPK a Ing. Jána Bočkaya, predsedu Predstavenstva BBRK SOPK.
28.04.
2010
SEMINÁR: "ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV"
Kategória: semináre Vydané dňa:22.01.2010 (1688x prečítané)
Dňa 28. apríla 2010 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár " Zákon o ochrane osobných údajov" za účasti zástupcu Úradu na ochranu osobných údajov v Bratislave.

Každý účastník získal osvedčenie o absolvovaní školenia z obsahu zákona o ochrane osobných údajov - § 19 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
 
SEMINÁRE VENOVANÉ PROBLEMATIKE CHEMICKEJ LEGISLATÍVY REACH
Kategória: semináre Vydané dňa:03.02.2010; Aktualizované:26.10.2010 (2251x prečítané)
Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s Ekotoxikologickým centrom v Bratislave pravidelne organizuje v Banskej Bystrici informačno-konzultačné dni REACH.
:: Vyhľadávanie
:: Neprehliadnite
:: Ostatné oznamyINFORMAČNO-
PORADENSKÉ MIESTO

Úradu priemyselného
vlastníctva SR
pre inovácie

PORTÁL MZV a EZ SR

Aktuálne informácie
pre podnikanie
v zahraničí


:: Kalendár podujatí
< Január 2015 >
PoUtStŠtPiSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora