Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: Aktivity


Pozrite si históriu a výsledky súťaže o cenu za inovácie za minulé roky.

Dňa 3. októbra 2013 sa v Banskej Bystrici uskutoční odborný seminár "Biznis etiketa a interkultúrna komunikácia v prostredí Ruskej federácie".

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s informáciami, ktoré umožnia lepšie vyhodnotiť správanie ruského obchodného partnera a vhodne naplánovať stratégiu a taktiku pri rokovaniach v ruskojazyčnom prostredí.


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboš Knoth a riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory Marína Spirová podpísali 27. septembra 2012 dohodu o vzájomnej spolupráci, na základe ktorej bude v BBRK SOPK vytvorené informačno-poradenské miesto ÚPV SR pre inovácie – innoinfo.

home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora