Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
OSOBNOSTI OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY V BANSKEJ BYSTRICI

Dr. Štefan Holesch (1855 - 1925) - zakladateľ Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici v roku 1890 a jej prvý hlavný tajomník pracoval v komore viac než 30 rokov. Bol profesorom na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici, hlavným mestským notárom v Banskej Bystrici, jedným zo zakladateľov Mestského múzea v Banskej Bystrici, dnes Stredoslovenské múzeum (1889) a jeho nehonorovaný kustód.

Ing. Ľudovít Rosenauer - staviteľ, projektant a predseda Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici v rokoch 1915-1919. Počas 1. svetovej vojny zastupoval profesorov pri výučbe matematiky na evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici.

Dr. Emil Dienes – Po vzniku ČSR minister s plnou mocou pre správu Slovenska v auguste 1919 rozpustil správu komory a vymenoval za vládneho komisára Dr. Emila Dienesa, ktorý v obchodnej komore pracoval 37 rokov, v rokoch 1923-34 ako jej generálny tajomník.

Viliam Paulíny (1877 – 1945) – predseda Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici v rokoch 1923–1938. Bol predsedom správnej rady Národnej banky, úč. spol. v Banskej Bystrici, členom predsedníctva Národohospodárskej župy stredoslovenskej, členom železničnej, stavebnej, elektrifikačnej, peňažnej a vodohospodárskej štátnej rady.

Karol Šipoš – pôsobil ako riaditeľ kancelárie Obchodnej a priemyselnej komory Banská Bystrica viac ako 40 rokov, do penzie odišiel v roku 1932.

JUDr. Ján Balko /pseudonym Ján Bukovinský/ (1901 - 1992) - bol slovenský spisovateľ, právnik, národohospodár a politik. Pôsobil ako hlavný tajomník Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici, bol prezidiálnym šéfom ministerstva hospodárstva autonómnej slovenskej vlády v roku 1938, členom Štátnej rady v rokoch 1942-1943, poslancom Slovenského snemu a členom jeho národohospodárskeho výboru, viceguvernérom Slovenskej národnej banky. Zaslúžil sa o to, že zlato a devízy uložené v trezoroch Slovenskej národnej banky na Štúrovej ulici č. 2 v Bratislave sa nedostali v posledných dňoch druhej svetovej vojny do rúk ustupujúcej nemeckej armády.

JUDr. Václav Vaško – v roku 1923 bol zvolený za sekretára obchodnej komory a od roku 1935 až do ukončenia činnosti komory pôsobil ako generálny sekretár Obchodnej a priemyselnej komory Banská Bystrica.

Z posledných pracovníkov komory v povojnovom období spomenieme ešte niektorých: Dr. Matej Kubasák, Dr. Eugen Gindl, Dr. Juraj Krotkovský, Dr. Viktor Slavkovský, Dr. Eizert, Dr. Dvorský, Ján Saktor, František Čunderlík, Pavel Kováčik. O majetok - teda budovu komory s inventárom a budovu Penzijného fondu - sa komora do poslednej chvíle vzorne starala. Likvidátormi komory v roku 1948 boli Dr. Eugen Gindl a Ing. František Čunderlík.


OSOBNOSTI, KTORÉ ZASIAHLI DO HISTÓRIE OPK V BANSKEJ BYSTRICI

František Jozef I. (1830 -1916) - rakúsky arcivojvoda, rakúsky cisár, český a uhorský kráľ a prezident nemeckého spolku. Na čele rakúsko-uhorského mocnárstva stál šesťdesiatosem rokov, ako jeden z najdlhšie panujúcich monarchov v dejinách.

Karol I. Habsburský (1887 - 1922) - prasynovec cisára Františka Jozefa I. bol rakúsky arcivojvoda a posledný cisár v rokoch 1916 – 1918, český kráľ (ako Karol III.) a uhorský kráľ (ako Karol IV.) z habsbursko-lotrinského rodu.

Gabriel Baross (1848 – 1892) - snáď najvýznamnejší štátnik bývalého Uhorska. Narodil s v Pružine, v Trenčíne pôsobil ako stoličný úradník, bol spoluzakladateľom a jedným z vedúcich činiteľov Uhorského vzdelávacieho spolku Slovákov. O rok neskôr sa stal ministrom dopravy a od roku 1889 pôsobil ako minister priemyslu a obchodu. Bol prezývaný "železným ministrom". Zaslúžil sa o vznik OPK v Banskej Bystrici ako aj o rozvoj a modernizáciu železničnej a vodnej dopravy a rozvoj poštových služieb.


späť na históriu OPK v Banskej Bystrici
návrat na hlavnú stránku BBRK SOPK


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora