Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
03.11.
2011
SEMINÁR: "SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍVNA ČINNOSŤ V ORGANIZÁCIÁCH" + FOTO
Kategória: semináre Vydané dňa:02.05.2011 (3448x prečítané)

Cieľom seminára bolo informovať účastníkov o zákonom ustanovených povinnostiach, o účelnom spracúvaní, obehu a vyraďovaní informácií uložených na rôznych médiách (elektronický záznam verzus papierový nosič).

Program:

  1. Výklad zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vrátane novely č. 41/2011) a ďalších právnych predpisov upravujúcich správu registratúry a archívnu činnosť v organizáciách.


  2. Správa registratúry: zásady evidovania, tvorby, vybavovania, ochrany, využívania a vyraďovania záznamov, personálne, priestorové a materiálno technické zabezpečenie uvedených činností


  3. Smernice pre správu registratúry zásady ich tvorby a skladba registratúrneho poriadku a plánu.


  4. Príprava záznamov k vyraďovaciemu konaniu: všeobecné, účtovné, utajované záznamy, technická dokumentácia, kedy, čo a za akých podmienok možno vyraďovať

  5. Zásady archívnej činnosti v organizáciách: povinnosti organizácie voči archívu organizácie, povinnosti archivára voči organizácii a jej záznamom a archívnym dokumentom.Viac informácií:
Ing. Mária Dvořáčková
tel 048 4125 635
fax 048 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk


Fotogaléria:
Zdroj článku: BBRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora