Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Pripomienkovanie návrhu zákonov

LP/2017/248 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Materiál na pripomienkovanie
Dôvodová správa

Pripomienky prosíme zaslať do 10.7.2017 do 14,00 hod. na adresu renata.korduliakova@sopk.sk

LP/2017/369 Zákon o metrológii

Materiál na pripomienkovanie

Pripomienky prosíme zaslať do 10.7.2017 na adresu renata.korduliakova@sopk.sk


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora