Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Pripomienkovanie návrhu zákonov

LP/2017/334 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov

Znenie opatrenia

Pripomienky prosíme zaslať do 22.5.2017 do 14,00 hod. na adresu renata.korduliakova@sopk.sk

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Materiál sa pripravuje do pripomienkového konania, je možnosť premietnuť prípadné návrhy na zmeny tohto zákona, ktoré vyplyvajú z praxe podnikateľov.

Materiál na pripomienkovanie

Pripomienky prosíme zaslať do 31.5.2017 na adresu renata.korduliakova@sopk.sk


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora