Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Pripomienkovanie návrhu zákonov

LP/2018/2 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ide o využívanie informačných systémov ako register právnických osôb, kataster nehnuteľností, register trestov. Účelom zmien vo viacerých zákonoch je zrušenie povinnosti predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov na základe tzv. princípu „jedenkrát a dosť“.

Materiál na pripomienkovanie

Pripomienky prosíme zaslať do 22.1.2018 do 14,00 hod. na adresu renata.korduliakova@sopk.sk


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora