Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
SEMINÁR: "BIZNIS ETIKETA A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA V PROSTREDÍ RUSKEJ FEDERÁCIE"

Ruská federácia – obchodné teritórium s interkultúrnymi rozdielmi, v ktorom sa v poslednom období znova vyskytuje čoraz viac predstaviteľov slovenských firiem. Na tomto obchodnom priestore a trhu neobmedzených príležitostí je dôležité ovládať špecifiká, ovplyvňujúce úspešnosť rokovania s partnermi. Aké stereotypy nás ovplyvňujú, hoci neplatia? Akým klišé podliehame? Čo všetko je vhodné vedieť o komunikácii, správaní, rozhodovaní, aby sme boli pri prezentácii firmy a komunikácii s ruským partnerom úspešnejší?

Účastníkom workshopu ponúkame informácie, ktoré im pomôžu naplánovať si stratégiu a taktiku pri rokovaní a vyjednávaní i svieži pohľad na komunikáciu v ruskojazyčnom prostredí. Účastníci workshopu dostanú okrem toho i balíček informácií o etikete reči, pozdravov, neverbálnej komunikácii, kultúre správania sa, vhodnej pri stretnutiach a rokovaniach s ruskými partnermi.

Cieľ:
Oboznámiť účastníkov stretnutia s informáciami, ktoré umožňujú lepšie vyhodnotiť správanie ruského obchodného partnera a vhodne a kompetentne zareagovať v danej situácii.

Cieľová skupina:
Záujemcovia, ktorí plánujú prichádzať do styku s ruskými obchodnými partnermi a chcú sa na tieto stretnutia dobre pripraviť.

Metódy:
Výklad, diskusia, participačné metódy.

Obsah seminára:
 • Ruská federácia - interkultúrne kompetencie
 • Klasické klišé o Rusku a čo o Rusku nevieme
 • Hodiny a čas – time manažment všade inak
 • Komunikácia a etiketa: malé veľké rozdiely
 • Biznis etiketa a prijateľné témy konverzácie
 • Vyjednávanie a spôsob rozhodovania sa v Rusku
 • Budovanie dobrého obchodného vzťahu, vizitky, dary a pozornosti


Lektor:
 • Ľubomíra Hnátová, PhD.

Dátum konania:
 • 3. október 2013 (štvrtok) od 9:00 do 14:00 hod.

Miesto konania:
 • priestory SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, 1. poschodie

Vložné:
 • nečlen SOPK: 54,00 € / osoba   (45,00 + 20% DPH 9,00)
 • člen SOPK    : 42,00 € / osoba   (35,00 + 20% DPH 7,00)


Príloha: pozvánka na odborný seminár


Viac informácií:
Ing. Mária Dvořáčková, BBRK SOPK
tel 048 4125 635
fax 048 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk

Anna Čemanová, kancelária BBRK SOPK v Lučenci
tel 047 4333 938
fax 047 4333 938
anna.cemanova@sopk.sk


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora