Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.11.
2013
OBCHODNÁ MISIA A KONFERENCIA: FÍNSKO – Jyväskylä
Kategória: misie Vydané dňa:16.10.2013 (413x prečítané)

Cieľom obchodnej misie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. -23.11.2013 bolo prezentovať slovenské podniky a ich výrobky vo Fínsku. Misia sa uskutočnila v termíne konania konferencie „Obchodné príležitosti Slovenska“, ktoré organizovala Regionálna rozvojová spoločnosť Jykes, s.r.o., Veľvyslanectvo SR v Helsinkách a Obchodná a priemyselná komora v Jyväskylä.

Konferencia sa konala za účasti pána Petra Gogolu, primátora mesta Banská Bystrica, veľvyslanca SR v Helsinkách pána Juraja Podhorského a obchodného radcu ZU SR v Helsinkách pána Miloslava Beňačku.


Perspektívne oblasti obchodnej spolupráce:
Fínska ekonomika je typom otvorenej ekonomiky a je významne ovplyvňovaná hospodárskym vývojom európskych krajín. Hlavné vývozné komodity zo Slovenska do Fínska sú cestné vozidlá, stroje a prepravné zariadenia, elektrické zariadenia a televízory, kovové výrobky, železo a oceľ, jadrové reaktory, kotly, cukor a cukrovinky, farmaceutické výrobky, obuv, výrobky z gumy, vedecké prístroje, odevné výrobky. Hlavné dovozné komodity z Fínska sú telekomunikačné zariadenia, papier, lepenka a výrobky z nej, neželezné kovy, vlákniny a zberový papier, elektrické prístroje, kovové výrobky, anorganické chemikálie, korok a drevo. Perspektívnou sa javí rozvoj spolupráce v cestovnom ruchu, spolupráca v technológiách zameraných na ochranu životného prostredia, rozvoj spolupráce v chemickom a drevospracujúcom priemysle, výrobná kooperácia pri výrobe strojov, dopravných prostriedkov, špeciálnej techniky pre drevársky a ťažobný priemysel a dovoz slovenských výrobkov zo skla. Firmy v regióne Jyväskylä sa zameriavajú predovšetkým na biotechnológie a materiály, strojársky priemysel, ICT a drevársky priemysel.


Viac informácií:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel 048 4125 634


Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora