Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
18.09.
2013
OBCHODNÁ MISIA DO RUMUNSKA: REGIÓN BIHOR + FOTO + OHLASY ÚČASTNÍKOV
Kategória: misie Vydané dňa:16.10.2013 (4326x prečítané)

V dňoch 18. – 21. septembra 2013 zorganizovala Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s regionálnou kanceláriou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v Banskej Bystrici a za pomoci honorárneho konzula SR v Salonte pána Iablončika podnikateľskú misiu do regiónu Bihor na severozápade Rumunska. Cieľom misie bolo prehĺbenie existujúcich, ako aj nadviazanie nových hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami.

Obchodnej misie sa zúčastnili zástupcovia firiem:

 • TRANSFORM RECYKLING, a.s., Žiar nad Hronom
 • POLYSTON s.r.o., Badín
 • MPC CESSI a.s., Spišská Nová Ves
 • ALBERT auto, s.r.o., Prievidza
 • M ä s p o m a spol. s r.o., Zvolen
 • IOP-plus, s.r.o., Poltár
 • PARK SNOW Donovaly
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko.


Bilaterálne rokovania medzi našimi a rumunskými firmami prišiel podporiť aj pán Zdenko Galbavý, konzul Zastupiteľského úradu SR v Budapešti a J. E. Florin Vodita, veľvyslanec Rumunska v SR, ktorý vyzdvihol dôležitosť tejto aktivity, ktorá znamená úspešné pokračovanie bilaterálnych rozhovorov medzi SR a Rumunskom. Úspech misie potvrdila účasť takmer 50 rumunských firiem, ktoré sa obchodnej misie, ako aj B2B rokovaní zúčastnili.


Ohlasy účastníkov:

„Ďakujem za spoluprácu v tejto oblasti a som rád, že som bol účastníkom obchodnej misie. Aj napriek počiatočným obavám môžem s radosťou konštatovať, že akcia bola veľmi dobre pripravená a na výsledkoch získaných v misii sa dá stavať ďalej. Stručné výsledky:

 1. Získali sme dvoch potencionálnych odberateľov, ktorí už tovar objednali aj uhradili.
 2. Dohodli sme sa s jednou firmou na obchodnom zastúpení. Zajtra nás dokonca navštívia aj u nás vo firme.
 3. Ďalší záujemcovia si zobrali katalóg a kontakty.

Myslím, že na prvú návštevu a rokovania je to celkom dobrý začiatok. Ešte raz ďakujem.“
Ing. Ľubomír Zán, IOP-plus, s.r.o., Poltár

-------------------------------------------------

„V prvom rade by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za možnosť zúčastniť sa obchodnej misie v Rumunsku. Mnohé slovenské subjekty možno až nezmyselne podceňujú tento trh, čo je však veľkou chybou. Pre nás ako spoločnosť prevádzkujúcu lyžiarske stredisko PARK SNOW Donovaly je rumunský trh veľmi dôležitý. O správnosti nášho rozhodnutia nás presvedčil aj prejavený záujem zo strany našich rumunských partnerov - cestovných kancelárií, ktorí sa osobne zúčastnili na osobných B2B rokovaniach priamo na pôde hotela Slavia. Celá organizácia obchodnej misie bola na veľmi vysokej úrovni. Bolo vidieť, že sa dbalo na detaily už pri jej plánovaní, čo pomohlo predísť rôznym komplikáciám, ktoré takéto akcie v mnohých prípadoch stretávajú. Chcel by som celej komore, ale hlavne Vám popriať všetko dobré vo Vašej práci, veľa entuziazmu a hlavne trpezlivosti s našimi podnikateľmi v regióne. Pochopil som, že mnohí si neuvedomujú, do akej miery im SOPK môže byť v mnohých smeroch nápomocná a užitočná. Tešíme sa na ďalšiu prípadnú spoluprácu s Vašou organizáciou pri podobných projektoch.“
Ing. Miroslav Dobrota, PARK SNOW DonovalyObchodná a priemyselná komora Bihor prijala od Banskobystrickej RK SOPK pozvanie na obchodnú misiu rumunských firiem na Slovensko v roku 2014, v rámci ktorej sa očakáva podpísanie Memoranda o porozumení. SARIO zároveň ponúklo možnosť účasti rumunských firiem na Kooperačnej burze v roku 2014 a možnosť informovania o zaujímavých obchodných akciách, organizovaných agentúrou SARIO.
Viac informácií:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 634


SARIO, Regionálna kancelária Banská Bystrica


Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora