Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.05.
2016
SEMINÁR: "e-DOVOZ V LEGISLATÍVE A V PRAXI"
Kategória: semináre Vydané dňa:27.04.2016 (1199x prečítané)

Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov so spôsobom podávania elektronických colných vyhlásení v dovoze a prezentovať praktické ukážky postupu pri práci s programovým vybavením. Akciu organizačne zabezpečovala spoločnosť DAVID PLUS, spol. s r.o Nitra v spolupráci s C&D Services, s.r.o. Trnava a Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK v nasledovných termínoch:


10. 05. 2016 - NITRA, AGROINŠTITÚT, Akademická 4 (vedľa výstaviska Agrokomplex)
akciu organizačne zabezpečovala DAVID PLUS, spol. s r.o.

18. 05. 2016 - KOŠICE, TeleDom Hotel & Conference Center, Timonova 755/27
akciu organizačne zabezpečoval C&D Services, s.r.o.

19. 05. 2016 - BANSKÁ BYSTRICA, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43
akciu organizačne zabezpečovali C&D Services s.r.o. a Banskobystrická regionálna komora SOPK


PROGRAM:

1. Elektronické colné konanie - Miroslav BUJNA
- súčasný stav, základný rozsah projektu, potreby automatizácie v zmysle Colnému kódexu Únie
- štandardný postup
- zjednodušené postupy
- havarijné postupy
- ďalší plánovaný vývoj 2. fázy projektu
- podmienky pripojenia a časový harmonogram nasadzovania eDovozu

2. Modul ECKd pre program JCDwin – Martin ZÁHRADNÍK
- predstavenie nového modulu pre eDovoz
- praktická ukážka práce s programom

3. Nový softvér pre colného deklaranta: MerkurIS, nástupca JCDwin – Stanislav TURZA
- základné vlastnosti a požiadavky stanovené pre vývoj nového softvéru
- praktická ukážka práce s programom

4. Diskusia


Viac informácií:
Ing. Mária Dvořáčková, BBRK SOPK
tel 048 4125 635
fax 048 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora