Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
15.05.
2018
SEMINÁR: "STE PRIPRAVENÍ NA GDPR?"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:13.04.2018 (59x prečítané)

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. Súbor ucelených pravidiel na ochranu dát nadobudne účinnosť 25. mája 2018.

PROGRAM:

 • nový právny rámec spracúvania osobných údajov (GDPR, smernica, zákon)
 • predmet a pôsobnosť GDPR a zákona o ochrane osobných údajov
 • vymedzenie hlavných pojmov so zameraním na odlišnosti od súčasného zákona o ochrane osobných údajov
 • právny základ spracúvania údajov vrátane spracúvania osobitných kategórií osobných údajov; porovnanie s právnou úpravou, ktorá je platná v súčasnosti (PAM, kamerové systémy, marketing a pod.)
 • zásady spracúvania osobných údajov
 • práva dotknutej osoby: právo na informácie vrátane profilovania, prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na zabudnutie, právo na prenosnosť
 • bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa zákona a podľa nariadenia: posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, konzultácia s úradom, kódexy správania, certifikácia a akreditácia, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe
 • zodpovedná osoba, jej postavenie a povinnosti podľa nariadenia, nové pravidlá pre určenie zodpovednej osoby
 • prevádzkovateľ a sprostredkovateľ, ich vzájomný vzťah; zodpovednosť prevádzkovateľa, zodpovednosť sprostredkovateľa, spoloční prevádzkovatelia
 • záznamy o spracovateľských činnostiach
 • oprávnené osoby podľa GDPR, oprávnenie spracúvať osobné údaje
 • cezhraničný prenos osobných údajov podľa nariadenia a nového zákona
 • výkon dozoru podľa nového zákona
 • diskusia


Lektor:
 • PhDr. Anna MIKLOŠOVÁ
  Lektorka pôsobí v oblasti ochrany osobných údajov od roku 1998. Pracovala ako vedúca oddelenia registrácie informačných systémov obsahujúcich osobné údaje, v rokoch 2002-2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov SR ako inšpektorka. V súčasnosti pracuje v súkromnej sfére a zaoberá sa poradenstvom v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Je autorkou mnohých článkov zameraných na ochranu osobných údajov v personalistike, v agendách miest a obcí, v školách, zdravotníckych zariadeniach, pri správe bytov a nebytových priestorov a ďalších. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti ochrany osobných údajov.

Dátum konania:
 • 15. máj 2018 (utorok) od 09.00 hod. do 15.00 hod.

Miesto konania:
 • priestory BBRK SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, zasadačka na 1. poschodí

Vložné:
 • nečlen SOPK: 96,00 € / osoba   (80,00 + 20% DPH 16,00)
 • člen SOPK    : 72,00 € / osoba   (60,00 + 20% DPH 12,00)

Príloha:


Viac informácií:
Ing. Mária Dvořáčková
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 635
fax 048 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPK
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora