Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.05.
2018
Slovenská kooperačná burza Nitra 2018
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.04.2018 (365x prečítané)


Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vás pozýva na kooperačné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve Slovenská kooperačná burza Nitra 2018, sa koná ako sprievodný program 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

Dátum:

23. máj 2018, streda

Miesto:

Pavilón K, Agrokomplex, Nitra

Cena:

Viď platobné podmienky

Organizátor:

SARIO

Kontakt:

Naďa Hladká, T: +421 2 582 60 321,

M: +910 828 227, E: matchmaking@sario.sk

 

 

PRACOVNÝ PROGRAM PODUJATIA
1. B2B rokovania podľa vopred naplánovaných harmonogramov
2. Panelová diskusia:
Automobilové strojárstvo a mobilita budúcnosti /Výzvy zamerané na podporu inovácií / Elektromobilita a jej dosah na dopravu a priemysel

Exkluzívni spíkri

 

Tony BAINBRIDGE

Business Excellence Manager, Jaguar Land Rover

Rastislav GÁLL

Plant Manager, Nemak Europe

Alexandra VELICKÁ

Riaditeľka odboru riadenia operačných programov a metodiky sekcie štrukturálnych fondov EÚ MH SR

Ľubomír ŠOOŠ

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, viceprezident ZSPSR, viceprezident ZAP

 

 

 3. SARIO – Partner v regiónoch
Služby a produkty na podporu exportnej pripravenosti a prezentácie na domácom aj zahraničnom trhu pre slovenské spoločnosti zo všetkých regiónov Slovenska.

Odbor zahraničného obchodu agentúry SARIO
    ponuka účasti slovenským etablovaným spoločnostiam na podnikateľských misiách v sprievode oficiálnych delegácií v zahraničí
Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-Foreign Trade Department.
Odbor investičných projektov agentúry SARIO
   investičná pomoc a poradenstvo, sourcingové aktivity
Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-Investment Project Department.

Regionálne kancelárie agentúry SARIO
    ponuka najväčšej databázy priemyselných nehnuteľností
    možnosť vybrať, predať , prenajať či kúpiť  najvýhodnejšie miesto na Vaše podnikanie
Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-Regional Offices Department.

Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP agentúry SARIO /pre MSP mimo Bratislavského kraja/
    výstavy a veľtrhy v zahraničí  - možnosť prezentácie v národnom stánku
    rozvoj dodávateľských reťazcov – možnosť zapojenia sa do národných a nadnárodných dodávateľských sietí
Pre viac informácií si prečítajte profil spoločnosti na stránke podujatia a v procese výberu spoločností na rokovanie zvoľte SARIO-National Project.

4. Konzultácie s odbornými partnermi a partnermi podujatia

ČSOB

- financovanie medzinárodného obchodu, projektové financovanie

SOPK

 

- nástroje projektu Smart Factory Hub na medzinárodný transfer inovácií Industry 4.0, výzvy a  schémy  podpory

MH SR

 

Sekcia štrukturálnych fondov - aktuálne výzvy Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI)

ISA

 

Investment support association - poradenstvo a služby pre investorov

3Dimension

- unikátna tlačiareň Quadron3D 1001 spoločnosti 3Dimension  má tlačový objem 1m³ a patrí k najväčším 3D tlačiarňam na svete a určite k jedným z najľahších. Na týchto tlačiarňach vznikajú unikátne projekty.

Stuba Green Team

 

- tím zručných študentov, ktorí od roku 2009  v rámci súťaže Formula Student stavajú elektrické monoposty, s ktorými súperia na súťažiach v Európe s univerzitnými tímami z celého sveta.

Strojnícka fakulta STU

- exponáty študentských projektov

 Základné informácie ako aj individuálne poradenstvo budú poskytované počas celého podujatia.

5. Neformálny networking, káva a občerstvenie počas celého pracovného dňa
Ako prebiehajú podujatia 'Slovenská kooperačná burza' si môžete pozrieť vo videozázname:   https://www.youtube.com/watch?v=v6NL6CnZlXc&t=125s
Ponúknite alebo získajte technológie, nástroje, riešenia, výrobky a služby v oblasti strojárstva, prezentujte vaše inovatívne nápady v oblasti strojárskej výroby a pritiahnite pozornosť možných partnerov/investorov na spoluprácu, zoznámte sa s perspektívnymi partnermi v rámci jedného dňa, znížite množstvo času a financií na hľadanie nových partnerov.

Registrácia je otvorená do 9. mája 2018.

 Registrácia

Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.


 

Pôvodná informácia


 
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora