Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.06.
2018
SEMINÁR: "e-Government v praxi: elektronická komunikácia FYZICKÝCH OSÔB – podnikateľov (SZČO) s Finančnou správou od 1.7.2018"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.06.2018 (33x prečítané)

PROGRAM:

Teoretická časť:

 1. zákon o e-Governmente č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci,
 2. zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu,
 3. zákon č. 267/2017 Z.z. novela daňového poriadku,
 4. objasnenie elementárnych pojmov,
 5. Finančná správa: daňové podania – nová povinnosť pre FO - podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov (živnostníci, auditori, finanční poradcovia, lekári, advokáti, znalci, tlmočníci )
 6. základná konštrukcia úradnej elektronickej komunikácie, vytvorenie podania, práca s elektronickým podaním, spracovanie podania, príprava odpovede, jej odoslanie a doručenie,
 7. zadefinovanie možných rizík, štandardy informačných systémov,
 8. predstavenie výhod pre občana a podnikateľa

Praktická časť:

 1. registrácia FO – podnikateľa na portáli Finančnej správy SR cez eID kartu s BOK kódom, cez kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) alebo cez registračný formulár: ktorý spôsob registrácie je najjednoduchší a najrýchlejší,
 2. praktické predvedenie inštalácie potrebného SW pre elektronický občiansky preukazu a pre kvalifikovaný elektronický podpis,
 3. podanie a podpisovanie úradných dokumentov certifikátom; rozdiel medzi certifikátom fyzickej osoby, certifikátom pre podnikateľov, mandátnym certifikátom, kvalifikovanou pečaťou OVM,
 4. ukážka práce s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS) - www.slovensko.sk (autentifikácia užívateľa, práca s elektronickou schránkou, notifikácia správ, oprávnenie ďalšej osoby, správa priečinkov, podpísanie a odoslanie správy),
 5. vytvorenie podania, ktoré nemá predpísanú štruktúrovanú formu, doručenie cez elektronickú podateľňu Finančnej správy SR alebo Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS),
 6. ukážka podania, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu, doručenie iba prostred-níctvom elektronickej podateľne Finančnej správy SR v súlade s podmienkami a podrobnosťami o e-komunikácii formuláre podľa daňového poriadku, zákona o DPH a pod.)
 7. Ďalšie elektronické podania cez ÚPVS/špecializované portály na vybrané OVM napr. Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Generálnu prokuratúru (výpis/ odpis RT), zdravotné poisťovne a pod.

Body teoretickej časti budú názorne prezentované v praktických ukážkach. Pri praktických ukážkach sa bude pracovať s elektronickým občianskym preukazom.

Lektori:
 • Mgr. Rastislav PAVLÍK
  odborný konzultant e-Governmentu, autorizovaný školiteľ Národnej agentúry pre sieťové
  a elektronické služby (NASES)

 • Ing. Jozef BRNGÁL
  konzultant e-Governmentu, autorizovaný školiteľ NASES

 • Mgr. Michal BELOHOREC
  analytik a odborný konzultant e-Governmentu, autorizovaný školiteľ NASES


Dátum konania:
 • 20. jún 2018 (streda) od 10.00 hod. do 13.00 hod.

Miesto konania:
 • priestory BBRK SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, zasadačka na 1. poschodí

Vložné:
 • nečlen SOPK:
  78,00 € / osoba   (65,00 + 20% DPH 13,00)

 • člen SOPK:
  60,00 € / osoba   (50,00 + 20% DPH 10,00)

Príloha:


Viac informácií:
Ing. Mária Dvořáčková
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 635
fax 048 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora