Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
VYHLÁSENIE 23. ROČNÍKA SÚŤAŽE O CENU ZA INOVÁCIE "KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.12.2018 (101x prečítané)

S cieľom propagovať inovačné aktivity, povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť informovanosť o aktivitách v oblasti inovácií vyhlasujú Banskobystrická regionálna komora SOPK, Banskobystrický samosprávny kraj a Úrad priemyselného vlastníctva SR 23. ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2018“.

Súťaž sa vyhlasuje v štyroch kategóriách:

  • produktová inovácia nižšieho rádu (inovačná zmena adaptačná, variantná),
  • produktová inovácia vyššieho rádu (inovačná zmena generačná, druhová, rodová),
  • technologická inovácia, organizačná inovácia, inovácia v oblasti marketingu,
  • kategória "Mladý inovátor", určená mladým ľud'om do 30 rokov.

Predložené nominácie bude hodnotiť porota pozostávajúca z členov Predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banskobystrického samosprávneho kraja a Technickej univerzity vo Zvolene.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia y sa uskutoční v rámci verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. Miesto a dátum jeho konania oznámime v dostatočnom časovom predstihu.

PRÍLOHY:


Viac informácií:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
Ing. Marína Spírová, PhD., riaditeľka
tel 048 4125 633
fax 048 4125 634
marina.spirova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora