Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Medzinárodný projekt THINGS+: výzva na prihlasovanie do bezplatného tréningového programu
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.03.2019 (17x prečítané)
Slovak Business Agency (SBA) ponúka v rámci medzinárodného projektu THINGS+ možnosť zapojiť sa do spustenej výzvy na prihlasovanie do bezplatného tréningového programu, ktorý pomáha firmám inovovať ich existujúci podnikateľský model.

Cieľom projektu je zavádzanie servisných inovácií najmä v malých a stredných podnikoch výrobného charakteru v regióne Strednej Európy. Mikro, malým a stredným podnikom poskytuje možnosť zapojiť sa do série tréningov a konzultácií na tému servitizácie, ktoré budú vedené vyškoleným odborníkom na zavádzanie metodológie na inováciu služieb. Zapojeným podnikom pomôže aplikovať servisnú inováciu do ich biznis plánu.

Účasť na pilotnej akcii projektu je bezplatná na základe registrácie. Termín na prihlasovanie trvá do 22. marca 2019.

Všetky potrebné informácie o projekte a výzve pre podnikateľov nájdete tu.

V ČOM SPOČÍVA VÝHODA SERVITIZOVANEJ PONUKY
Pre zákazníkov vytvárajú servitizované produkty pridanú hodnotu, ktorú dostanú za svoje peniaze. Servitizovaná ponuka často vyústi do naviazania nového ako aj pevnejšieho vzťahu so zákazníkom, prístupu na nové trhy, stabilnejšieho toku príjmov a konkurenčnej výhody.

ČO JE TO SERVITIZÁCIA
Pojem servisná inovácia alebo servitizácia znamená vytváranie doplnkových služieb, ktoré sa nabaľujú na existujúce produkty. Firmám to môže priniesť dodatočný príjem a veľmi často aj nových zákazníkov.

Príloha:

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora