Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.06.
2019
OBCHODNÁ MISIA - RUSKO, SARATOV - ZMENA TERMÍNU !!!
Kategória: Aktivity Vydané dňa:18.03.2019 (129x prečítané)

Obchodnú misiu organizujeme na základe Dohody o spolupráci medzi Banskobystrickou RK SOPK a Saratovskou OPK. Jej cieľom je prezentovať slovenské podniky a ich výrobky a podporiť export slovenských výrobkov na jednom z najväčších trhov sveta.

Priemyselný komplex Saratovského regiónu je najrozvinutejší v rámci celého Volžského federálneho obvodu. Je tu zastúpená celá škála priemyselných odvetví, vrátane chemickej výroby, výroby ropných produktov, výrobkov z gumy a plastov, sklárskeho priemyslu, výroby tabaku. Rast produkcie v regióne je vo veľkej miere spôsobený prevahou odvetví priemyslu ako výroba vozidiel a zariadení, elektrických zariadení, elektronických a optických zariadení. V súčasnosti zohráva významnú úlohu rozvoj hutníckej výroby a výroby hotových kovových výrobkov.

Rokovacími jazykmi bude ruština, angličtina.

PROGRAM:

 • 17. jún 2019 (pondelok)
  - odlet z Budapešti o 12,50 hod.
  - prílet do Moskvy o 16,30 hod.
  - odlet z Moskvy o 19,15 hod.
  - prílet do Saratova o 22,00 hod.
  - ubytovanie v hoteli

 • 18. jún 2019 (utorok)
  - prijatie na Saratovskej obchodnej a priemyselnej komore
  - B2B rokovania s ruskými firmami

 • 19. jún 2019 (streda)
  - pokračovanie B2B rokovaní
  - individuálne návštevy firiem
  - prehliadka mesta Saratov

 • 20. jún 2019 (štvrtok)
  - individuálne návštevy firiem
  - alternatívny business program

 • 21. jún 2019 (piatok)
  - transfer na letisko
  - odlet zo Saratova o 10,25 hod.
  - prílet do Moskvy o 11,10 hod.
  - odlet z Moskvy o 13,40 hod.
  - prílet do Budapešti o 15,30 hod.

Vložné:
 • nečlen SOPK: 1 090,00 € bez DPH
 • člen SOPK       : 960,00 € bez DPH

V cene je zahrnuté (predpokladané náklady pri 8 platiacich účastníkoch): letecká doprava,
4 x ubytovanie v **** hoteli s raňajkami, lokálne transfery, organizačné náklady SOPK
a organizačné náklady spojené so zabezpečením B2B rokovaní platené ruskej strane.

Po záverečnom vyúčtovaní misie Vám bude rozdiel dofakturovaný resp. vrátený na základe dobropisu.

Prílohy:


Viac informácií:
Ing. Marína Spírová, PhD.
tel. 048 4125 633
marina.spirova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora