Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
05.06.
2019
SEMINÁR: "Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:23.04.2019 (43x prečítané)

Charakteristika seminára: Na seminári sa dozviete best-practise postupy pri uplatňovaní a pri obhajobe superodpočtu nákladov na výskum a vývoj. Lektor čerpá z najaktuálnejších pokynov a vyjadrení MFSR a FSSR, ako aj z viac než 100 daňových kontrol na superodpočet v Českej republike. Odborný seminár je vedený interaktívne, v jeho priebehu máte možnosť pýtať sa a diskutovať. Čas po prednáške môžete využiť na individuálne konzultácie s lektorom.

Cieľ: Účastníci seminára sa dozvedia, kto má nárok na superpočet, ktoré projekty a výdavky môžu byť zahrnuté do superodpočtu, ako dokumentovať a preukazovať uplatnené projekty pri finančnej kontrole.

Seminár je určený najmä pre:
výkonných riaditeľov, R&D manažérov, finančných riaditeľov, ekonómov, účtovníkov, vedúcich kontrolingu, daňových poradcov, audítorov a pre všetkých záujemcov o problematiku superodpočtu,

zástupcov odvetví: kovovýroba a hutníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, plastikársky priemysel, priemyselná automatizácia a robotika, elektrotechnika, informačné technológie, telekomunikácie, projektovanie a inžiniering, stavebníctvo, chémia a biochémia, potravinárstvo, drevo a papier, vývoj a testovanie, financie a bankovníctvo.


PROGRAM:

 • Aké sú podmienky pre uplatnenie superodpočtu nákladov na výskum a vývoj?
 • Ktoré podniky majú nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja?
 • Ktoré činnosti je možné považovať za výskumno-vývojové (definície a typy výskumu a vývoja)?
 • Ako evidovať projektovú dokumentáciu výskumu a vývoja?
 • Ako evidovať a účtovať náklady na výskum a vývoj?
 • Ako uplatniť zákazkový vývoj do superodpočtu?
 • Koľko je možné získať uplatnením superodpočtu v roku 2019?
 • Ako počítať superodpočet z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj v roku 2019?
 • Ako uplatniť náklady na softvérové licencie do superodpočtu?
 • Čo prináša aktualizovaný metodický pokyn FRSR od 10.10.2018?
 • Ako usmerňujú stanoviská MFSR a FRSR rôzne prípadové situácie?
 • Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu superodpočtu?
 • Koľko peňazí získali slovenské firmy v jednotlivých krajoch a sektoroch v roku 2017?
 • V akom stave sa superodpočet nachádza v súčasnosti a aký je predpoklad do budúcich rokov?

  HARMONOGRAM:

  09:30  - registrácia
  10:00  - prednáška, 1. časť
  11:20  - prestávka
  11:30  - prednáška, 2. časť
  12:30  - ukončenie, diskusia, individuálne konzultácie s lektorom

  Lektor:
  • Ing. Martin GONDÁR, SmarTechSolutions SK, s.r.o., Stará Turá
          www.superodpocet.sk
          profil lektora na sociálnej sieti Linkedin

 • Dátum konania:
  •   5. jún 2019 (streda) od 10.00 hod. do 13.00 hod.

  Miesto konania:
  • priestory BBRK SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, zasadačka na 1. poschodí

  Vložné:
  • nečlen SOPK: 84,00 € / osoba   (70,00 + 20% DPH 14,00)
  • člen SOPK    : 42,00 € / osoba   (35,00 + 20% DPH   7,00)

  Registrovať sa môžete telefonicky, mailom alebo on-line prostredníctvom elektronického formulára.

  Na základe prihlášky bude záujemcom vystavená zálohová faktúra ako podklad pre úhradu vložného.


  Príloha:


  Viac informácií:
  Ing. Mária Dvořáčková
  Banskobystrická regionálna komora SOPK
  tel. 048 4125 635
  fax 048 4125 635
  maria.dvorackova@sopk.sk

  Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora