Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.06.
2019
SEMINÁR: "BREXIT A COLNÉ POSTUPY"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:07.05.2019 (25x prečítané)

Vážení podnikatelia, pozývame Vás na odborný seminár, ktorý sa venuje špecifikám colných postupov uplatňovaných od momentu, kedy sa Spojené kráľovstvo stane "treťou krajinou" vo vzťahu k ostatným krajinám Európskej únie. V rámci programu odborného seminára sa dozviete všetky potrebné informácie od prechodného obdobia, časové lehoty až po aplikáciu colných postupov a príloh dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.

Cieľová skupina: výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, zasielatelia, colní deklaranti, colní zástupcovia, logistickí operátori, podnikatelia v zahraničnom obchode, colní manažéri a všetci pracovníci zodpovední za styk s colnými orgánmi.

PROGRAM:

 • BREXIT a zavedenie prechodného obdobia,
 • riziká spojené s BREXITOM v uplatňovaní colných postupov (platnosť AEO, kumulácia pôvodu a iné),
 • časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný obeh, osobitné colné režimy, vývoz a reexport,
 • pokračovanie obehu tovaru umiestneného na trhu,
 • štatút tovaru v Únii, zmeny a preukazovanie,
 • predbežné colné vyhlásenie o vstupe a vyhlásenie pred odchodom,
 • ukončenie dočasného uskladnenia alebo colných režimov,
 • prístup k relevantným sieťam, informačným systémom a databázam,
 • aplikácia príloh Dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom,
 • diskusia, otázky a odpovede

  Lektor:

  Dátum konania:
  •   19. jún 2019 (streda) od 9.00 do 12.30 hod.

  Miesto konania:
  • priestory BBRK SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, zasadačka na 1. poschodí

  Vložné:
  • nečlen SOPK: 72,00 € / osoba   (60,00 + 20% DPH 12,00)
  • člen SOPK    : 60,00 € / osoba   (50,00 + 20% DPH 10,00)

  Registrovať sa môžete telefonicky, mailom alebo on-line prostredníctvom elektronického formulára.

 • Na základe prihlášky bude záujemcom vystavená zálohová faktúra ako podklad pre úhradu vložného.

  Príloha:


  Viac informácií:
  Ing. Mária Dvořáčková
  Banskobystrická regionálna komora SOPK
  tel. 048 4125 635
  fax 048 4125 635
  maria.dvorackova@sopk.sk

  Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora