Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
24.06.
2019
Medzinárodná konferencia medzivládneho výboru cestárov MSD
Kategória: Aktivity Vydané dňa:14.05.2019 (12x prečítané)

Vážení podnikatelia, obchodní partneri, spoločnosť BETAMONT s.r.o. Zvolen v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Vás srdečne pozývajú na Medzinárodnú konferenciu medzivládneho výboru cestárov MSD , ktorá sa bude konať dňa 24.6.2019 v hoteli TATRA v Bratislave.

Medzivládny výbor cestárov je orgánom sektorovej spolupráce Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) a zodpovedá sa Hospodárskej rade a Rade hlavných predstaviteľov štátov SNŠ.

MSD pomáha rozširovať vzájomné prospešné vzťahy medzi cestnými správami v oblasti projektovania, výstavby, rekonštrukcie, opráv a údržby ciest a cestných stavieb; rozvíja koncepcie politiky vedy a techniky v cestnom sektore v oblasti ekológie a bezpečnosti dopravy; koordinuje interakciu cestných správ v návrhu, výstavbe, rekonštrukcii, opravách a údržbe diaľníc a cestných stavieb súvisiacich so zoznamom medzinárodných ďiaľnic SNŠ; koordinuje aktivity v oblasti výcviku, prácu vzdelávacích inštitúcií a výskumných organizácií.

Cieľom konferencie je výmena poznatkov na medzinárodnej úrovni v oblasti inteligentných dopravných technológií. Okrem programovej časti prednášok poskytuje konferencia priestor na otvorené diskusie, prípadne nadviazanie nových obchodných kontaktov.

Konferencie sa zúčastnia poprední zástupcovia ministerstiev SNŠ (Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Kazachstanu, Kirgistanu, Moldavska, Ruska, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Ukrajiny a Uzbekistanu), vedúci predstavitelia cestných organizácií, prepravy a dopravnej logistiky, spolupracovníci MSD a akademickí pracovníci.

Vašou účasťou nielenže podporíte myšlienku vytvárania medzinárodnej spolupráce Slovenska, ale hlavne získate možnosť prezentovať Vašu spoločnosť pred širokým spektrom odborníkov. Osobným kontaktom získate tiež informácie o možnostiach prípadnej spolupráce a rozširovania aktivít na medzinárodnom poli.


Príloha:

Organizačný garant:


Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora