Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.03.
2019
Klub BBRK SOPK so štátnym tajomníkom MZVaEZ Lukášom Parízekom, predstaviteľmi Eximbanky SR, SARIO a SBA
Kategória: Aktivity Vydané dňa:17.05.2019 (515x prečítané)

Dňa 27. marca 2019 zorganizovala Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVaEZ Lukášom Parízekom, predstaviteľmi Eximbanky SR, SARIO a SBA. Skúsenosti a kritický pohľad z druhej strany poskytol hosť klubu, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarne Podbrezová a.s., Vladimír Soták.

Hlavnou témou stretnutia boli služby ekonomickej diplomacie vo svete, aktuálna výzva v rozvojovej spolupráci, podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov, či potenciál a príležitosti podpory podnikateľov v regióne. Ťažiskovým bodom diskusie boli exportné aktivity firiem, ich podpora a rozvoj. „Exportný potenciál nášho regiónu je ešte stále veľmi málo využitý, a preto je štátna pomoc pre nás dôležitá nielen z finančného, ale najmä exportného hľadiska,“ hodnotí diskusiu Viktoria Vranská, podpredsedníčka Predstavenstva Banskobystrickej RK SOPK. „Našou silnou devízou je operatívnosť malých a stredných podnikov a zároveň tradícia strojárstva, hutníctva a kúpeľníctva na strednom Slovensku.“

Štátny tajomník MZVEZ SR Lukáš Parízek na stretnutí uviedol, že v zahraničných vzťahoch v oblasti obchodu predstavujú slovenské diplomatické väzby silnú a výkonnú podporu pre firmy rôznej veľkosti, neziskové organizácie, zdravotníctvo, univerzity aj odborníkov. Tento mechanizmus je však potrebné najskôr naštartovať, a to nielen štátnou aktivitou, ale predovšetkým aktivitou slovenských firiem. Vladimír Soták na základe dlhoročných skúseností konštatoval, že slovenské firmy musia byť schopné vopred sformulovať konkrétne požiadavky na predstaviteľov našej diplomacie, ktorá môže jednať s obchodnými partnermi v zahraničí. Slovenská firma, ktorá chce posunúť svoje obchodné príležitosti na zahraničnú úroveň, musí presne vedieť, čo od našich diplomatických úradov žiadať, a predovšetkým sa nesmie obávať takéto požiadavky vysloviť.

Účastníci diskusie sa zhodli, že potenciál v oblasti exportných príležitostí je potrebné aj naďalej rozvíjať intenzívnym dialógom medzi firmami a predstaviteľmi štátu. Prekážkou podľa firiem je nedostatočná podpora zo strany štátu, kde vidia veľký priestor pre zlepšenie. Podľa predstaviteľov rezortu diplomacie a hospodárstva je situácia opačná, firmy musia pristúpiť k aktívnejšiemu využívaniu príležitostí, ktoré im ponúkajú diplomatickí pracovníci, či štátne inštitúcie a agentúry, ako napríklad Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) alebo Slovak Business Agency (SBA).

Slovenská republika zaznamenala v minulom roku 8-percentný medziročný nárast exportu. Napriek priaznivým číslam iba 12 percent slovenského exportu smeruje mimo členské krajiny EÚ. V oblasti zahraničného obchodu preto existuje vysoký potenciál pre naše firmy. Rozvíjať zahraničné kontakty môžu slovenské firmy aj s pomocou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorá má vďaka sieti partnerských komôr po celom svete jedinečnú možnosť sprostredkovania obchodných kontaktov pre podnikateľov.

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora