Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
06.11.
2019
obchodná misia do Číny spojená s návštevou 2. ročníka veľtrhu "China International Import Expo" v Šanghaji
Kategória: misie Vydané dňa:29.07.2019 (48x prečítané)

Vážení podnikatelia,

Banskobystrická regionálna komora SOPK pripravuje v termíne od 6. do 13. 11. 2019 obchodnú misiu slovenských podnikateľov do Číny. Cieľom misie je prezentovať slovenské podniky a inštitúcie v Číne, a tým podporiť možnosti exportu ich ponukového portfólia na najväčší trh sveta.

Misiu organizujeme v úzkej spolupráci so Slovensko-čínskou podnikateľskou radou, zriadenou pri SOPK. Jej predseda, Ing. Pavol Antalič, má 28-ročné skúsenosti z rozvoja ekonomických vzťahov s Čínskou ľudovou republikou a veľmi bohatú databázu osobných kontaktov na tomto teritóriu. Spoločne s našimi partnerskými obchodno-priemyselnými komorami vieme zabezpečiť profilové B2B rokovania v oblasti záujmu účastníkov obchodnej misie.

Misia bude spojená s návštevou 2. ročníka "China International Import Expo" v Šanghaji, konaného pod záštitou prezidenta ČĽR; na 1. ročníku veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 130 krajín a približne 3 600 firiem. Na B2B rokovania sú vytypované 3 vnútrozemské provincie, z ktorých podľa profilového zamerania prihlásených slovenských firiem vyberieme jednu najvhodnejšiu. V každej z vytypovaných provincií je veľká kapacita trhu a vysoká kúpna sila obyvateľstva vzhľadom na rastúcu početnosť strednej vrstvy.

Predpokladaná cena obchodnej misie je 1 900 Eur pri 8 platiacich účastníkoch. V cene je zahrnutá letecká doprava, 5x ubytovanie v 4* hoteli v jednoposteľovej izbe, lokálne transfery, víza, poplatky partnerským obchodným komorám a organizačné náklady komory spojené so zabezpečením misie a B2B rokovaní.

Vážení podnikatelia, v prípade záujmu zúčastniť sa pripravovanej obchodnej misie prosíme vyplniť priložený kooperačný formulár, ktorý bude podkladom pre výber najvhodnejšej provincie a pre zabezpečenie relevantných partnerov na obchodné rokovania.

Vyplnený kooperačný formulár Vás prosíme poslať najneskôr do 31.8.2019.

Príloha:

Viac informácií:
Ing. Marína Spírová, PhD. - riaditeľka
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 633
marina.spirova@sopk.sk

Ing. Viktor Horanský - Senior Consultant
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 634
viktor.horansky@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora