Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
16.10.
2019
BEZPLATNÝ SEMINÁR: "BREXIT A COLNÉ POSTUPY" - REALIZOVANÉ V RÁMCI "ENTERPRISE EUROPE NETWORK"
Kategória: semináre Vydané dňa:20.08.2019 (234x prečítané)

Vážení podnikatelia,

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom si Vás dovoľujú pozvať na bezplatný odborný seminár „BREXIT a colné postupy“.

Seminár bude venovaný špecifikám colných postupov uplatňovaných od momentu, kedy sa Spojené kráľovstvo stane "treťou krajinou" vo vzťahu k ostatným krajinám Európskej únie. V rámci programu sa účastníci dozvedia všetky potrebné informácie o prechodnom období, časových lehotách a aplikácii colných postupov a príloh dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.

Cieľovou skupinou sú výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, zasielatelia, colní deklaranti a colní zástupcovia, logistickí operátori, podnikatelia v zahraničnom obchode, colní manažéri a všetci pracovníci zodpovední za styk s colnými orgánmi.

PROGRAM:

 • Prezentácia projektu Enteprise Europe Network (Ing. Juraj Paľa, Úrad SOPK Bratislava),
 • BREXIT a zavedenie prechodného obdobia,
 • riziká spojené s BREXITOM v uplatňovaní colných postupov (platnosť AEO, kumulácia pôvodu a iné),
 • časové lehoty pre dočasné uskladnenie, voľný obeh, osobitné colné režimy, vývoz a reexport,
 • pokračovanie obehu tovaru umiestneného na trhu,
 • štatút tovaru v Únii, zmeny a preukazovanie,
 • predbežné colné vyhlásenie o vstupe a vyhlásenie pred odchodom,
 • ukončenie dočasného uskladnenia alebo colných režimov,
 • prístup k relevantným sieťam, informačným systémom a databázam,
 • aplikácia príloh Dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom,
 • diskusia, otázky a odpovede

  Lektor:

  Dátum konania:
  •   16. október 2019 (streda) od 9.00 do 12.30 hod.

  Miesto konania:
  • zasadačka Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23 v Banskej Bystrici

  Účasť na podujatí je bezplatná na základe registrácie.

  Registrovať sa môžete telefonicky, mailom alebo prostredníctvom elektronického formulára.

 • Počet prihlásených je limitovaný, uzávierka prihlášok je 10. 10. 2019.


  Príloha:

  Viac informácií:
  Ing. Mária Dvořáčková
  Banskobystrická regionálna komora SOPK
  tel. 048 4125 635
  fax 048 4125 635
  maria.dvorackova@sopk.sk

  Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora