Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Ekonomický prieskum SOPK 2019 – 2020
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:03.10.2019 (100x prečítané)

Vážení členovia SOPK,

dovoľujeme si Vás požiadať o zapojenie sa do Ekonomického prieskumu SOPK 2019 – 2020. Pomôžte nám získať relevantné argumenty, aby sme mohli formulovať závery a riešenia a odporúčania adresovať vláde a ďalším inštitúciám.

Základným cieľom Ekonomického prieskumu SOPK 2019 – 2020 je získať údaje o predpokladaných výsledkoch hospodárenia ekonomických subjektov, členov Komory, v tom roku, keď sa koná prieskum, a o ich očakávaniach pre rok nasledujúci. Ďalším cieľom je získať vo všeobecnosti hodnotenie podnikateľského prostredia, v ktorom pracujú, a tiež názory na činnosť vlády pri vytváraní tohto prostredia.

Dotazník môžete vytlačiť a vyplnený zaslať poštou na doleuvedenú adresu, v prípade záujmu je k dispozícii aj online verzia.

Za dôveru, ochotu a čas strávený pri vyplnení dotazníka Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom,

Dr. h. c. Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
predseda SOPK

vybavuje:
Ing. Darina Knapiková
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Tajomníčka predsedu
Adresa: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
č.tel.: +421 2 5443 3846

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora