Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
03.03.
2020
VYHLÁSENIE 2. ROČNÍKA O CENU ZA ENVIRONMENTÁLNE SPRÁVANIE SA "ZELENÝ MERKÚR 2019"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.10.2019 (182x prečítané)

Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s partnermi Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) a Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) vyhlasujú 2. ročník súťaže o cenu za environmentálne správanie sa "ZELENÝ MERKÚR 2019".

„ZELENÝ MERKÚR“ je súťaž, ktorá sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. Vyhlasuje sa raz za dva roky.

Súťaž je určená pre organizácie, najmä pre malé a stredné podniky, rozvíjajúce svoje hospodárske alebo spoločenské aktivity v Banskobystrickom kraji. Môžu to byť fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby registrované v SR, ktoré poskytujú výrobky alebo služby, a súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva, napr. vo fáze používania vstupných surovín, využívania energie a iných prírodných zdrojov, spätného odberu materiálu, alebo zapojenia sa do vzájomnej spolupráce s ďalšími organizáciami.

Nominované aktivity by mali preukázateľne spĺňať požiadavky nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, s dôrazom na uplatňovanie obehovosti zdrojov.

Dokumenty:

Nominácia do súťaže je bezplatná.

Uzávierka prihlášok je stanovená na 31.1.2020.

Zaslané prihlášky bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, Slovenskej agentúry pre životné prostredie, Banskobystrického samosprávneho kraja a Technickej univerzity vo Zvolene.

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční dňa 3. marca 2020 (utorok). Víťazi budú mať možnosť prezentovať ocenené aktivity na vybraných podujatiach Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, SAŽP a vo vybraných printových médiách. Súčasne budú ocenené aktivity prezentované na webových stránkach vyhlasovateľa súťaže - Banskobystrickej regionálnej komory SOPK a partnerov súťaže - SAŽP a BBSK.

Pozrite si výsledky 1. ročníka cena za environmentálne správanie sa ZELENÝ MERKÚR 2017Viac informácií:
Ing. Marína Spírová, PhD. - riaditeľka
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 633
fax 048 4125 635
marina.spirova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora