Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.02.
2020
SEMINÁR: "INTRASTAT-SK 2020" - VYKAZOVANIE INTRAKOMUNITÁRNEHO OBCHODU
Kategória: semináre Vydané dňa:07.01.2020 (33x prečítané)

Vážení podnikatelia, pozývame Vás na jednodňový seminár k pravidlám štatistického vykazovania INTRASTAT-SK podľa platnej legislatívy EU a SR po 1. januári 2020.

Naučíme Vás, ako si poradiť s colnotarifným zatriedením tovaru, ak tento údaj na faktúre chýba; ako vykazovať špecifické operácie a transakcie; ako správne postupovať pri zostavení hlásení a aký spôsob elektronického odoslania údajov na Finančnú správu SR je pre Vás nejlepší a prečo. Okrem potrebných praktických znalostí získate tiež možnosť priamej konzultácie s lektorom počas alebo po skončení prednášky.

Program:

1. Úvod do INTRASTATU
 • platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov,
 • právny základ: nariadenia EÚ, zákon o štátnej štatistike, vyhláška Štatistického úradu SR, colné predpisy a colný sadzobník, zákon o DPH,
 • účel a fungovanie štatistického zisťovania,
 • vznik a zánik spravodajskej povinnosti, prahy oslobodenia / transakcie,
 • podávanie hlásení pri prijatí a odoslaní,
 • predmet hlásení a výnimky, v ktorých prípadoch podávať štatistické hlásenie a v ktorých nie,
 • ako priradiť tovaru správny kód podľa KN 2020, praktické návody a postupy,
 • zmeny v kombinovanej nomenklatúre 2019/2020.

2. Praktické riešenia v INTRASTATE
 • hlásenia pri prijatí a odoslaní,
 • nulové a opravné hlásenia,
 • trojstranný obchod, nepriamy vývoz a dovoz, následné dodanie do iného členského štátu,
 • dobropisy a opravy hlásení,
 • vykazovanie zušľachtenia a premiestnenia tovaru (konsignačné sklady),
 • vykazovanie software, odpadu, rozložených zásielok,
 • kumulácia údajov v hlásení,
 • SIMSTAT – pripravované zjednodušenie, štatistického vykazovania – informatívne.

Lektor:

Dátum konania:
 • 11. február 2020 (utorok) o 9.00 hod.

Miesto konania:
 • priestory BBRK SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, zasadačka na 1. poschodí

Vložné:
 • nečlen SOPK: 72,00 € / osoba   (60,00 + 20% DPH 12,00)
 • člen SOPK    : 48,00 € / osoba   (40,00 + 20% DPH   8,00)Viac informácií:
Ing. Mária Dvořáčková, BBRK SOPK
tel 048 4125 635
fax 048 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk

Anna Čemanová, kancelária BBRK SOPK v Lučenci
tel 047 4333 938
fax 047 4333 938
anna.cemanova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora