Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
SEMINÁR: "TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE" - PO STABILIZOVANÍ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE ZVEREJNÍME NÁHRADNÝ TERMÍN !!!
Kategória: semináre Vydané dňa:14.02.2020 (158x prečítané)

Vážení podnikatelia, vzhľadom na preventívne opatrenia, ktoré boli prijaté v snahe zamedziť šíreniu nákazy vírusu COVID-19 (koronavírus) Vám po dohovore s pani lektorkou oznamujeme, že plánovaný seminár "Transferové oceňovanie" sa v termíne 19. marca 2020 neuskutoční. Náhradný termín konania bol predbežne stanovený na 23. apríl 2020, definitívne informácie zverejníme po stabilizovaní situácie. Ďakujeme za porozumenie.

S problematikou transferového oceňovania sa podnikateľské subjekty stretávajú v praxi už pomerne dlho. Do pozornosti podnikateľov sa dostala hlavne v roku 2015, kedy sa pravidlá transferového oceňovania začali aplikovať na tuzemské závislé osoby. Oblasť transferového oceňovania považujú daňovníci za náročnú, spojenú so špecifickými povinnosťami a nejednoznačnými pravidlami. Navyše ide o oblasť, ktorá sa pomerne dynamicky vyvíja, a to jednak implementáciou medzinárodne uznávaných pravidiel, ale aj zohľadnením domácich špecifík pre tuzemské závislé osoby.

Koncom roka 2018 sa už po piatykrát zmenilo Usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie, pričom ide o zmeny pomerne rozsiahle a zásadné.

Pre daňovníkov, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie s inými závislými osobami je nevyhnutné pochopiť zmeny, ktoré uvedené usmernenie zaviedlo. Školenie bude zamerané na poskytnutie detailného prehľadu o zmenách v obsahu skrátenej, základnej a úplnej dokumentačnej povinnosti na praktických príkladoch pre všetky skupiny daňových subjektov.

Zároveň školenie poskytne účastníkom rámcový prehľad o problematike transferového oceňovania s cieľom poukázať na elementárne povinnosti závislých osôb, ktoré sú zadefinované v zákone o dani z príjmov a súvisiacich právnych predpisoch, na uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu, a tiež na požiadavky na spracovanie dokumentácie k transferovému oceňovaniu.

Program:

 • podstata transferového oceňovania: princíp nezávislého vzťahu, analýza porovnateľnosti,
 • závislá osoba: kritériá definovania, praktické príklady na učenie závislého vzťahu ,
 • legislatívny rámec transferového oceňovania v zákone o dani z príjmov,
 • dokumentácia k transferovému oceňovaniu , význam a obsah,
 • druhy dokumentácie: skrátená, základná, úplná,
 • posledné zmeny v Usmernení MF SR,
 • ako pripraviť dobrú dokumentáciu,
 • interná smernica k transferovému oceňovaniu pre jednotlivé druhy dokumentácie,
 • odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty,
 • odpovede na otázky v rámci diskusie.

Lektor:
 • Ing. Silvia KARELOVÁ, Finančné riaditeľstvo SR, Oddelenie medzinárodného zdaňovania

Dátum konania:
 • oznámime po stabilizovaní epidemiologickej situácie, predbežný dátum konania je 23. apríl 2020

Miesto konania:
 • priestory BBRK SOPK, Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica, zasadačka na 1. poschodí

Vložné:
 • nečlen SOPK: 84,00 € / osoba   (70,00 + 20% DPH 14,00)
 • člen SOPK    : 60,00 € / osoba   (50,00 + 20% DPH 10,00)


Viac informácií:
Ing. Mária Dvořáčková, BBRK SOPK
tel 048 4125 635
fax 048 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk

Anna Čemanová, kancelária BBRK SOPK v Lučenci
tel 047 4333 938
fax 047 4333 938
anna.cemanova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora