Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
29.01.
2021
ONLINE SEMINÁR: "Brexit a colná problematika po 1.1.2021"
Kategória: semináre Vydané dňa:11.01.2021 (31x prečítané)

Program:
 • dohoda o obchode a spolupráci medzi EU a UK - predbežná platnosť, rozsah a vykonávanie od 1.1.2021,
 • sloboda tranzitu a spoločný tranzitný režim s UK,
 • hraničný režim v EÚ a UK pri prestupe hranice, predbežné vyhlásenie, dočasné uskladnenie, colný status,
 • obmedzenia pri dovoze a vývoze – monopoly, dovozné a vývozné licencie,
 • colné preferencie a colné kvóty WTO,
 • pravidlá pôvodu: spracovanie, kumulácia, tolerancie, príslušenstvo, ND a súpravy,
 • postupy pri preukazovaní pôvodu tovaru – vyhlásenie o pôvode, nezrovnalosti, záznamy, overenie,
 • sanitárne a fytosanitárne opatrenia,
 • technické prekážky obchodu - označovanie tovaru, plnenie noriem kvality, balenia a uvádzania na trh,
 • opatrenia na uľahčenie obchodu, zákaz dovozných ciel, vývozné clá, dane a iné poplatky,
 • plnenie colných formalít a povinnosti pri dovoze a vývoze:
  - podľa smeru a druhu obchodnej transakcie a spôsobu jej realizácie (dovoz, vývoz, tranzit),
  - podľa postavenia a úlohy v medzinárodnom dodávateľskom reťazci (výrobca, IM/EX, distribútor, prepravca, dopravca, zasielateľ a pod.),
  - podľa použitého colného režimu (vývoz, osobitné režimy, voľný obeh),
  - podľa druhu dopravy akým sa tovar prepravuje (cestná, železničná, letecká, námorná, kombinovaná, poštová),
 • vyhotovovanie colných vyhlásení a colné zastúpenie:
  - môžete podávať CV sami: ako colný deklarant, čo musím splniť,
  - môžete využiť služby colného zástupcu: priame / nepriame zastúpenie iným subjektom, čo musím splniť,
 • platnosť rozhodnutí a povolení colných orgánov v EÚ a v UK (ZIN, AEO, EORI),
 • záverečná diskusia a odpovede.

Lektor:

Dátum konania:
 • 29. január 2021 (piatok) o 9.00 hod. do 15.00 hod. s prestávkami
        prihláseným účastníkom zašleme podmienky zdieľaného pripojenia, webinár sa uskutoční s využitím aplikácie zoom

Vložné:
 • nečlen SOPK: 108,00 € / osoba   (90,00 + 20% DPH 18,00)
 • člen SOPK      : 84,00 € / osoba   (70,00 + 20% DPH 14,00)Viac informácií:
Ing. Mária Dvořáčková, BBRK SOPK
tel 048 4125 635
fax 048 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora