Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Kategória článkov: Dokumenty SOPK
 
Program činnosti SOPK na 6. volebné obdobie (2017 – 2022)
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:21.04.2017 (3141x prečítané)
 
Dokument: Zásady hospodárenia SOPK
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:29.12.2015
 
Dokument: Stanovy SOPK
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:29.12.2015
 
Dokument: Zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:18.05.2015
 
Dokument: Rokovací poriadok SOPK
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:06.05.2009
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora