Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Kategória článkov: Služby SOPK
 
Služby: Overovanie obchodných dokladov
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:28.05.2020
 
Služby: Inzercia v mesačníku OPH
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:15.05.2020
 
Služby: Edičná činnosť
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:23.01.2020
 
Služby: Certifikáty pre elektronický podpis
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:26.03.2019
 
Služby: Poradenstvo a konzultácie
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:30.12.2014
 
Služby: Organizovanie obchodných misií
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:19.12.2014
 
Služby: Oblasť vzdelávania
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:19.12.2014
 
Služby: ATA karnety
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:17.12.2012
 
Služby: Overovanie obchodných dokladov - cenník
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:31.12.2010
 
Služby: Oblasť informatiky
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:31.12.2010
 
Služby: Overovanie obchodných dokladov - vysvetlivky
Kategória: Služby SOPK Vydané dňa:02.10.2009
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora