Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Kontakty - Banskobystrická regionálna komora:

STRÁNKOVÉ HODINY:

PON, STR, ŠTV, PIA: 8.30 - 12.00, 13.00 - 15.30, UT: 8.30-12.00
- mimo uvedených hodín na základe vzájomnej dohody

PRACOVISKO BANSKÁ BYSTRICA
Ing. Marína Spírová, PhD.
- riaditeľka regionálnej komory, stredné odborné školstvo, tajomníčka Sekcie nerudných surovín
Adresa: Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
č.tel.: +421 48 4125 633 č.tel.: 0903 512 920
email: marina.spirova@sopk.sk č.faxu: +421 48 4125 635
Útvar informatiky a komunikácie
Ing. Mária Dvořáčková
- zástupkyňa riaditeľky, informatika, semináre, ekonomika, overovanie obchodných dokladov, ATA karnety, elektronický podpis
Adresa: Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
č.tel.: +421 48 4125 635
email: maria.dvorackova@sopk.sk č.faxu: +421 48 4125 635
Útvar medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie
Ing. Elena Stieranková
- projektový manažér, overovanie obchodných dokladov
č.tel.: +421 48 4125 634
email: elena.stierankova@sopk.sk
Útvar medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie
PhDr. Juraj Haško
- samostatný odborný pracovník špecialista
č.tel.: +421 903 806 101
email: juraj.hasko@sopk.sk
Certifikáty o pôvode tovaru, ATA karnety
požiadavku na overenie obchodných dokladov zasielajte, prosím, na mailový kontakt uvedený nižšie
- (platí pre pracovisko Banská Bystrica)
č.tel.: +421 48 4125 634
email: overovaniebb@sopk.sk
PRACOVISKO LUČENEC (kancelária BBRK SOPK v Lučenci)
Anna Čemanová
- overovanie obchodných dokladov, ATA karnety, ekonomická agenda, členská základňa
Adresa: Námestie republiky 315/26, 984 01 Lučenec
č.tel.: +421 47 4333 938
email: anna.cemanova@sopk.sk č.faxu: +421 47 4333 938
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora