Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
120. VÝROČIE ZALOŽENIA OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY V BANSKEJ BYSTRICI

120. VÝROČIE ZALOŽENIA OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY V BANSKEJ BYSTRICI

1890 - 2010


    Podnikatelia na celom svete mali vždy tendenciu spájať sa. Zakladali hanzy a obchodné komory, lebo zistili, že spoločne sa im lepšie darí presadzovať a chrániť svoje individuálne záujmy.

    Prvé obchodné a priemyselné komory vznikali v 17. a 18. storočí vo Francúzsku v období merkantilizmu, kedy sa hlásalo, že hlavným úsilím musí byť starostlivosť o vývoz, aby tak "zlato plynulo domov". Odtiaľ prišla táto inštitúcia za napoleonských čias začiatkom 19. storočia na pôdu nemeckú a do talianskych provincií.


Komora na území Slovenska
Pôsobnosť prvých komôr
Komora v Banskej Bystrici
Činnosť komory za Rakúsko-Uhorska
Komora po vzniku ČSR
Osobnosti Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici
Osobnosť Viliama Paulínyho (1877 – 1945)
Komora ako súčasť hospodárskeho a spoločenského života
Komora počas II. svetovej vojny
Zrušenie komôr v roku 1948
Komora dnes


Fotogaléria: pozrite si galériu fotografií a dokumentov z histórie OPK Banská Bystrica
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora