Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
SLUŽBY REGISTRAČNEJ AUTORITY PRE VEREJNOSŤ: VYDÁVANIE CERTIFIKÁTOV PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS

Banskobystrická regionálna komora SOPK sa v roku 2010 stala externou registračnou autoritou spoločnosti Disig, a.s. Bratislava a je oprávnená vykonávať certifikačné činnosti a poskytovať akreditované certifikačné služby v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a súvisiacej platnej legislatívy SR.

poplatok za službu
cena bez DPHcena s DPH

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS - PRVÉ VYDANIE
platný 1, 2 alebo 3 roky, vrátane poskytnutia kvalifikovaného zariadenia

vydanie KC, poskytnutie kvalifikovaného zariadenie pre KEP (QSCD/SSCD), základné informácie a pokyny k inštalácii, telefonická podpora

1-ročný:     76,67€
2-ročný:     96,67€
3-ročný:   116,67€

  92,00€
116,00€
140,00€

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS - OPÄTOVNÉ VYDANIE
platný 1, 2 alebo 3 roky

vydanie KC, telefonická podpora počas celej doby platnosti certifikátu

1-ročný:    21,67€
2-ročný:    43,33€
3-ročný:    65,00€

26,00€
52,00€
78,00€

MANDÁTNY CERTIFIKÁT - PRVÉ VYDANIE
platný 1, 2 alebo 3 roky, vrátane poskytnutia kvalifikovaného zariadenia

vydanie MQC, poskytnutie kvalifikovaného zariadenia pre KEP (QSCD/SSCD), základné informácie a pokyny k inštalácii obslužného softwaru, telefonická podpora

1-ročný:      86,00€
2-ročný:    114,00€
3-ročný:    143,00€

103,20€
136,80€
171,60€

MANDÁTNY CERTIFIKÁT - OPÄTOVNÉ VYDANIE
platný 1, 2 alebo 3 roky

vydanie MQC, telefonická podpora počas celej doby platnosti certifikátu

1-ročný:    30,00€
2-ročný:    59,00€
3-ročný:    88,00€

  36,00€
  70,80€
105,60€

CERTIFIKÁT pre elektronický podpis, certifikát pre elektronickú pečať
platný 1 rok

vydanie certifikátu, základné informácie a pokyny k inštalácii, telefonická podpora


16,67€


20,00€

POPLATOK SOPK za vydanie certifikátu - člen SOPK

z d a r m a

z d a r m a

POPLATOK SOPK za vydanie certifikátu - nečlen SOPK

10,00€

12,00€

ZRUŠENIE certifikátu

z d a r m a

z d a r m a

INŠTALÁCIA obslužného software a ďalších aplikácií pre elektronický podpis vrátanie elektronického občianskeho preukazu v rámci Banskej Bystrice

20,00€

24,00€

INŠTALÁCIA obslužného software a ďalších aplikácií pre elektronický podpis vrátanie elektronického občianskeho preukazu mimo Banskej Bystrice

dohodou

dohodou


Kontakty - termín stretnutia na registračnej autorite je vždy potrebné dohodnúť vopred:
Ing. Mária Dvořáčková
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel 048 4125 635
fax 048 4125 635
maria.dvorackova@sopk.sk


home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora