Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
21.02.
2011
KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2010: VÝSLEDKY + FOTO
Kategória: Aktivity Vydané dňa:22.02.2011 (4045x prečítané)

Banskobystrická regionálna komora SOPK a kancelária BBRK SOPK v Lučenci v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom vyhlásili koncom roka 2010 ďalší ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2010“.

Za rok 2010 sa po prvýkrát udeľovala cena v novej kategórii Mladý inovátor, v rámci ktorej dostali mladí ľudia do 30 rokov príležitosť prejaviť svoju kreativitu a súčasne možnosť presadiť inovatívne nápady do praxe.

Cieľom podujatia bolo propagovať inovačné aktivity, povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť informovanosť verejnosti o aktivitách v oblasti inovácií.

Nad podujatím prevzal záštitu predseda SOPK Peter Mihók a predseda BBSK Vladimír Maňka.

Do súťaže bolo prihlásených 19 návrhov, výsledky boli zhodnotené porotou pozostávajúcou z Predstavenstva Banskobystrickej RK SOPK, zástupcu TU Zvolen, Úradu priemyselného vlastníctva a BBSK.

Ceny boli odovzdané 21.2.2011 počas spoločenskej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej RK predsedom SOPK doc. Ing. Petrom Mihókom, CSc., predsedom BBSK Ing. Vladimírom Maňkom a predsedom Predstavenstva BBRK SOPK Ing. Jánom Bočkayom.


VÝSLEDKY:

1. kategória: Produktová inovácia
    Do tejto kategórie bolo prihlásených desať súťažných návrhov, udelené boli dve ocenenia:
  • DREVOKOV Krupina s.r.o., Krupina, za elektrický akumulačný kotol ELAK
  • GRAND POWER s.r.o., Banská Bystrica, za samonabíjaciu pištol GRAND POWER P11

2. kategória: Technologická inovácia, organizačná inovácia, inovácia v oblasti marketingu
    V tejto kategórii nebolo ocenenie udelené, prihlásené boli dva súťažné návrhy.

3. kategória: Mladý inovátor
    Do tejto kategórie bolo prihlásených sedem súťažných návrhov, udelené bolo jedno ocenenie:
  • Pavel Janáček, Stredná odborná škola drevárska Zvolen, za celočalúnený nábytkový prvok: kreslo - kocka CUBE


  Odovzdávanie ocenení zúčastneným firmám počas spoločenskej časti Valného zhromaždenia BBRK
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen
DREVOKOV Krupina s.r.o., Krupina
GRAND POWER s.r.o., Banská Bystrica
GT Systems 2, s.r.o. Detva
Hriňovské strojárne, a.s. Hriňová
  
LOADERS Company s.r.o., Devičie
Sapa Profily a.s., Žiar nad Hronom
SLOVMAG, a.s. Lubeník
SMZ, a.s. Jelšava
TUBAPACK, a.s., Žiar nad Hronom
  
VEDECKÁ HRAČKA, o.z., Ján Maťaš a Ján Mikolaj
Stredná odborná škola drevárska Zvolen, Pavel Janáček
Stredná odborná škola drevárska Zvolen, Stanislav Sabo
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, KDNDV
(2 súťažné návrhy)


Ďakovný list za účasť v súťaži bol udelený aj Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici (súťažný návrh Silvie Bartovej), ktorá sa slávnostného odovzdávania cien nezúčastnila.


Prílohy:Viac informácií:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel 048 4125 633
fax 048 4125 634
sopkrkbb@sopk.sk

kancelária BBRK SOPK v Lučenci
tel 047 4333 938
fax 047 4333 938
sopkklc@sopk.sk

Zdroj článku: BBRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora