Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
01.03.
2012
KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2011: VÝSLEDKY + FOTO
Kategória: Aktivity Vydané dňa:24.01.2012 (4577x prečítané)

Banskobystrická regionálna komora SOPK a kancelária BBRK SOPK v Lučenci v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom vyhlásili koncom roka 2011 ďalší ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2011“.

Ciel'om podujatia bolo propagovat' inovačné aktivity, povzbudit' podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť informovanost' verejnosti o aktivitách v oblasti inovácií.

Do súťaže bolo prihlásených 11 návrhov. Výsledky boli zhodnotené porotou pozostávajúcou z Predstavenstva Banskobystrickej RK SOPK, zástupcu TU Zvolen, Úradu priemyselného vlastníctva a BBSK.

Ceny boli odovzdané 1.3.2012 počas spoločenskej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej RK predsedom SOPK doc. Ing. Petrom Mihókom, CSc., predsedom Predstavenstva BBRK SOPK Ing. Jánom Bočkayom, predsedníčkou Úradu priemyselného vlastníctva SR Ing. Darinou Kyliánovou a podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja p. Pavlom Belkom.


PRÍLOHY:VÝSLEDKY:

1. kategória: Produktová inovácia
    Do tejto kategórie boli prihlásené štyri súťažné návrhy, udelené bolo jedno ocenenie:
  • Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava, za vyvinutie Kaustického kalcinovaného magnezitu CCM 85, určeného pre poľnohospodárstvo ako prísada do kŕmnych zmesí a priemyselných hnojív a pre chemický priemysel na výrobu chemikálií na báze horčíka. V kombinácii s inými výživnými látkami je vhodný na aplikáciu v lesných porastoch poškodených kyslými dažďami, kde plní funkciu neutralizačného činidla a dodáva pôde horčík.

2. kategória: Technologická inovácia, organizačná inovácia, inovácia v oblasti marketingu
    V tejto kategórii nebolo ocenenie udelené, nebol prihlásený žiadny súťažný návrh.

3. kategória: Mladý inovátor
    Do tejto kategórie bolo prihlásených sedem súťažných návrhov, udelené boli dve ocenenia:
  • Martin Perešíni, Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica, za univerzálnu robotickú jednotku na riadenie a reguláciu rôznych systémov v uzavretých priestoroch ako sú domácnosti, sklady, laboratóriá, spoločenské priestory atď. Na zhotovenie boli použité bez obmedzení použiteľné komponenty, tzv. Arduino platforma.
  • František Tóth, Technická univerzita vo Zvolene za nastaviteľnú opierku chrbta, resp. drieku. Ergonomicky tvarovaná opierka je určená na uľahčenie státia, zmenu polohy zo sedu do stoja alebo krátkodobé uľahčenie státia. Je určená pre starších ľudí, ideálna do čakární. Na výrobu bola použitá hliníková konštrukcia a imitácia kože s polyuretánovou výplňou.


  Odovzdávanie ocenení zúčastneným firmám počas spoločenskej časti Valného zhromaždenia BBRK
nominovaní v kategórii "Mladý inovátor"
nominovaní v kategórii "Mladý inovátor"
nominovaní v kategórii "Mladý inovátor"
Slovenské magnezitové závody a.s. Lubeník

Železiarne Podbrezová a.s.
  

František Tóth, TUZVO
Michal Perešíni, SPŠ J.Murgaša BB

nominovaní v kategórii "Produktová inovácia"


Viac informácií:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel 048 4125 633
fax 048 4125 634
sopkrkbb@sopk.sk

kancelária BBRK SOPK v Lučenci
tel 047 4333 938
fax 047 4333 938
sopkklc@sopk.sk

Zdroj článku: BBRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora