Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* BBRK SOPK sa stala informačno-poradenským miestom ÚPV SR pre inovácie

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboš Knoth a riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory Marína Spirová podpísali 27. septembra 2012 dohodu o vzájomnej spolupráci, na základe ktorej bude v BBRK SOPK vytvorené informačno-poradenské miesto ÚPV SR pre inovácie – innoinfo.

V Banskobystrickom regióne mal ÚPV SR pôvodne uzatvorenú takúto zmluvu s Lučeneckou regionálnou komorou SOPK, ktorá bola od 1. januára 2010 pretransformovaná na kanceláriu BBRK SOPK.

Marína Spirová v mene BBRK SOPK prejavila záujem o poradenstvo zo strany expertov ÚPV SR v oblasti ochrany duševného vlastníctva, o spoluprácu pri organizovaní odborných seminárov a súťaže o cenu za inovácie – Krištáľový Merkúr. BBRK SOPK zabezpečí propagáciu ochrany duševného vlastníctva na svojom webovom sídle a v časopise "Obchod, priemysel, hospodárstvo".


Zdroj článku: BBRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora