Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.03.
2014
KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2013: VÝSLEDKY + FOTO
Kategória: Aktivity Vydané dňa:07.11.2014 (2237x prečítané)

S cieľom propagovať' inovačné aktivity, povzbudit' podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť' informovanost' verejnosti o aktivitách v oblasti inovácii, Banskobystrická regionálna komora SOPK a Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásili koncom roka 2013 jubilejný 20. ročník súťaže o cenu za inovácie ,,Krištáľový Merkúr 2013". Do súťaže bolo prihlásených 11 návrhov. Nominácie hodnotila porota pozostávajúca z členov Predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, zástupcov Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Technickej univerzity vo Zvolene a Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia sa uskutočnilo dňa 13. marca 2014 v Hoteli Lux v Banskej Bystrici v rámci verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.


PRÍLOHY:VÝSLEDKY:

1. kategória: Produktová inovácia nižšieho rádu
    V tejto kategórii nebolo ocenenie udelené, nebol prihlásený žiadny súťažný návrh.

2. kategória: Produktová inovácia vyššieho rádu
    Do tejto kategórie boli prihlásené 3 súťažné návrhy, udelené bolo jedno ocenenie:
  • Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s., za komplexnú modernizáciu motorovej jednotky s novým dizajnom MJ813+913.110

3. kategória: Technologická inovácia, organizačná inovácia, inovácia v oblasti marketingu
    Do tejto kategórie boli prihlásené 2 súťažné návrhy, udelené bolo jedno ocenenie:
  • SLOVMAG, a.s. Lubeník, za inováciu technologickej linky na výrobu uhlíkom viazaných bázických stavív

4. kategória: Mladý inovátor
    Do tejto kategórie bolo prihlásených 6 súťažných návrhov, udelené bolo jedno ocenenie:
  • Damián Cehlárik, Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene, za návrh detskej variabilnej drevenej hračky, z ktorej sa dá zostrojiť auto, loď, lietadlo a valecCEVYS spol. s r.o., Banská Bstrica
GRAND POWER s.r.o., Banská Bystrica
SLOVMAG, a.s. Lubeník
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
REGIONÁLNA AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH BANSKÁ BYSTRICA s.r.o.
vyhlásenie výsledkov v 2. a 3. kategórii
Damián Cehlárik, Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene
vyhlásenie výsledkov v 4. kategórii Mladý inovátor
vyhlásenie výsledkov v 4. kategórii Mladý inovátor
vyhlásenie výsledkov v 4. kategórii Mladý inovátor
vyhlásenie výsledkov v 4. kategórii Mladý inovátor
detská variabilná drevená hračka - víťazný návrh v 4. kategórii
motorová jednotka MJ813+913.110 - víťazný návrh v 2. kategórii
členovia hodnotiacej komisie a hostia
členovia hodnotiacej komisie a hostia


Viac informácií:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel 048 4125 633
fax 048 4125 634
sopkrkbb@sopk.sk

kancelária BBRK SOPK v Lučenci
tel 047 4333 939
fax 047 4333 937
sopkklc@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora