Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
12.03.
2015
KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2014: VÝSLEDKY + FOTO
Kategória: Aktivity Vydané dňa:24.01.2015 (4195x prečítané)

S cieľom propagovať' inovačné aktivity, povzbudit' podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť' informovanost' verejnosti o aktivitách v oblasti inovácii, Banskobystrická regionálna komora SOPK a Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlásili 21. ročník súťaže o cenu za inovácie ,,Krištáľový Merkúr 2014".

Predložené nominácie hodnotila' porota pozostávajúca z členov Predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, Technickej univerzity vo Zvolene a Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia sa uskutočnilo dňa 12. marca 2015 o 11.30 hod. v Cikkerovej sále historickej radnice mesta Banská Bystrica, Nám. SNP 1, v rámci verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.

PRÍLOHY:


VÝSLEDKY:

1. kategória: produktová inovácia nižšieho rádu (inovačná zmena adaptačná, variantná)
    V tejto kategórii nebolo ocenenie udelené, nebol prihlásený žiadny súťažný návrh.

2. kategória: produktová inovácia vyššieho rádu (inovačná zmena generačná, druhová, rodová)
    Do tejto kategórie boli prihlásený 1 súťažný návrh, udelené bolo jedno ocenenie:
  • ADRIAN GROUP s.r.o., Banská Bystrica, za nový modelový rad teplovzdušných plynových generátorov

3. kategória: Technologická inovácia, organizačná inovácia, inovácia v oblasti marketingu
    Do tejto kategórie boli prihlásené 2 súťažné návrhy, udelené bolo jedno ocenenie:
  • ISOLAR s.r.o, Lieskovec, za zariadenie na posuv tyčí rovných a tyčí s ohybmi a výstupkami cez páskovaciu hlavu páskovacieho stroja

4. kategória: Mladý inovátor
    Do tejto kategórie bolo prihlásených 8 súťažných návrhov, udelené bolo jedno ocenenie:
  • Oliver Morocz, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, za drevenú poličku Mimosa


slávnostné vyhlásenie výsledkov
ADRIAN GROUP s.r.o., Banská Bystrica
ADRIAN GROUP s.r.o., Banská Bystrica
ISOLAR, s.r.o., Lieskovec
ISOLAR, s.r.o., Lieskovec
Oliver Morocz, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
Oliver Morocz, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
Zuzana Piliarová, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
Zuzana Piliarová, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
Súkromná stredná odborná škola technická, Žiar nad Hronom
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica


Viac informácií:
Ing. Marína Spírová, PhD. - riaditeľka BBRK SOPK
tel 048 4125 633
fax 048 4125 635
marina.spirova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora