Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
31.03.
2016
KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2015
Kategória: Aktivity Vydané dňa:27.01.2016 (1084x prečítané)

S cieľom propagovať' inovačné aktivity, povzbudit' podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť' informovanost' verejnosti o aktivitách v oblasti inovácii, vyhlásili Banskobystrická regionálna komora SOPK a Úrad priemyselného vlastníctva SR 22. ročník súťaže o cenu za inovácie ,,Krištáľový Merkúr 2015".

Súťaž bola vyhlásená v štyroch kategóriách:

  • produktová inovácia nižšieho stupňa (inovačná zmena adaptačná, variantná),
  • produktová inovácia vyššieho stupňa (inovačná zmena generačná, druhová, rodová),
  • technologická inovácia, organizačná inovácia, inovácia v oblasti marketingu,
  • kategória "Mladý inovátor", určená mladým ľud'om do 30 rokov.

Predložené nominácie hodnotila porota pozostávajúca z členov Predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, Technickej univerzity vo Zvolene a Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia sa uskutočnilo dňa 31. marca 2016 o 11.30 hod. v Cikkerovej sále historickej radnice mesta Banská Bystrica, Nám. SNP 1, v rámci verejnej časti zasadnutia Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.

PRÍLOHY:


VÝSLEDKY:

Vzhľadom na to, že do súťaže bolo predložených len 5 nominácií, rozhodla hodnotiaca komisia, že ocenenia nebudú udeľované podľa kategórií, ale všetky nominácie boli zlúčené a hodnotené spolu.

Najvyšší počet bodov a ocenenie Krištáľový Merkúr 2015 získali:

  • Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť Jelšava, za novú generáciu troskotvorných zmesí SOM 70

  • ADRIAN GROUP s.r.o., Banská Bystrica, za riadiaci systém MULTI-RAD

  • EIBEN s.r.o., Zvolen, za zavedenie výroby zvlášť hlbokých výliskov metódou Follow Spinning

Firmy sú uvedené v poradí, ako sa umiestnili podľa najvyššieho počtu bodov.


Viac informácií:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
Ing. Marína Spírová, PhD., riaditeľka
tel 048 4125 633
fax 048 4125 634
marina.spirova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora