Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
ZELENÝ MERKÚR 2017
Kategória: Aktivity Vydané dňa:28.11.2017 (1518x prečítané)

„ZELENÝ MERKÚR“ je súťaž, ktorá sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. Vyhlasovať sa bude vždy raz za dva roky.

Vyhlasovateľom 1. ročníka súťaže bola Banskobystrická regionálna komora SOPK, partnerom Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.

Súťaž Súťaž je určená pre organizácie, najmä pre malé a stredné podniky, rozvíjajúce svoje hospodárske alebo spoločenské aktivity v Banskobystrickom kraji. Môžu to byť fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby registrované v SR, ktoré poskytujú výrobky alebo služby, a súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva, napr. vo fáze používania vstupných surovín, využívania energie a iných prírodných zdrojov, spätného odberu materiálu, alebo zapojenia sa do vzájomnej spolupráce s ďalšími organizáciami.

Nominované aktivity by mali preukázateľne spĺňať požiadavky nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, s dôrazom na uplatňovanie obehovosti zdrojov.

Dokumenty:

Zaslané prihlášky vyhodnotila hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, SAŽP a Fakulty ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a na základe hodnotiacich kritérií určila víťaza na prvom, druhom a treťom mieste.

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v rámci verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK dňa 1. marca 2018. Víťazi súťaže získali možnosť prezentovať ocenené aktivity na vybraných podujatiach Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, SAŽP a vo vybraných printových médiách.

VÝSLEDKY 1. ROČNÍKA SÚŤAŽE:

  • 1. miesto
    AGRO CS Slovakia, a.s., Veľké Dravce, za priemyselnú symbiózu, odoberanie biologicky rozložiteľných odpadov z iných organizácií a ich následné spracovanie, za níženie spotreby neobnoviteľného zdroja náhradou za obnoviteľný, a za využitie a predaj vznikajúcich vedľajších výrobkov či medziproduktov

  • 2. miesto
    Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, za smerovanie spoločnosti k bezodpadovej technológii ťažby a spracovania suroviny, za využitie odpadov ako suroviny na ďalšie spracovanie a za zníženie spotreby zdrojov využitím uzavretého cyklu

  • 3. miesto
    BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o., Krupina, líder vo výrobe a repasovaní tonerových kaziet pre farebné a čiernobiele laserové tlačiarne, za spätný odber odpadu z vlastných výrobkov, dôkladné triedenie a následné opätovné využitie a zhodnocovanie vznikajúcich odpadov

Poďakovanie za účasť dostali aj ďalšie firmy, ktoré sa do súťaže zapojili: ŽP EKO QELET a.s. Martin, ADRIAN GROUP s.r.o. Banská Bystrica a Ing. Ján Plesník - XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design, Zvolen.

Víťazi boli ocenení originálnou bronzovou plaketou navrhnutou študentmi Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave autorov Samuela Krausa a Jessici Kollerovej, ktorá zobrazuje vystupujúci list z podstavca. List je symbol života, nepretržitého životného cyklu v prírode počas celého roka – na jar vypučí, v lete dodáva stromu potrebné živiny a nakoniec na jeseň opadá, a dodá živiny koreňom stromu - a tak stále dookola. To sú aj princípy obehového hospodárstva. Kovový podstavec symbolizuje kolobeh surovín v hospodárstve, kedy sa najprv kov vyťaží, potom spracuje na požadovaný výrobok, nejaký čas sa využíva a keď už je pokrytý hrdzou a dozrel čas na jeho výmenu, vytriedi sa a znovu vstúpi do ďalšieho životného cyklu ako druhotná surovina.


Viac informácií:
Ing. Marína Spírová, PhD. - riaditeľka
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 633
fax 048 4125 635
marina.spirova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora