Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.04.
2018
Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SOPK ktoré sa uskutočnilo dňa 26. apríla 2018 v Bratislave
Kategória: Dokumenty SOPK Vydané dňa:27.04.2018 (2484x prečítané)

Zhromaždenie delegátov SOPK schválilo nasledujúce uznesenia:

Uznesenie č. 1: Vzalo na vedomie zmeny v orgánoch SOPK od zasadania ZD SOPK v roku 2017:
RK BRATISLAVA
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:

 • Ing. Dušan Keketi, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Bratislava
 • Mgr. Ivana Zelizňáková, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Náhradník:
 • Ing. Róbert Gálik, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
Návrh na kooptáciu:
 • Rudolf Slezák, podpredseda predstavenstva, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava

RK KOŠICE
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
 • Ing. Ladislav Drabik, PhD., Kolonial Košice, a.s., Košice
 • Ing. Ladislav Filip, SEZ Krompachy a.s.
 • Ing. Ján Kerekeš, KEREX s.r.o., Michalovce
 • Ing. Jozef Perháč, PhD., ZINKOZA, a.s., Krompachy
Náhradníci:
 • Ing. Igor Lukáč, konateľ, L and L TRADING spol. s r.o., Košice
 • Ing. Vasiľ Kolesár, riaditeľ, Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Návrh na kooptáciu:
 • Dipl. Volksw. Thomas Jan Hejcman, generálny riaditeľ a člen predstavenstva, Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice
Valným zhromaždením RK zvolený predseda Košickej RK SOPK:
 • JUDr. Igor Cap, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Košice
Valným zhromaždením RK zvolený delegát ZD SOPK za región Košice:
 • Ing. Alexander Zemančík, riaditeľ globálneho marketingu a plánu, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

RK ŽILINA
Zánik mandátu v zmysle Stanov SOPK:
 • Ing. Richard Duda, MBA, HERN s.r.o., Námestovo
 • Ing. Jaroslav Hanzel, Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Ing. Rudolf Michalec, Dopravná akadémia, Žilina
 • Ing. Štefan Kuric, Eltek s.r.o. , Liptovský Hrádok
Náhradníci:
 • Ing. Ladislav Dvořák, konateľ, MVE Váh, s.r.o., Liptovský Mikuláš
 • Ing. Peter Magvaši, CSc., hosť. prof., konzultant, CEIT, n.o., Žilina
Návrh na kooptáciu:
 • JUDr. Zdeněk Schraml, generálny riaditeľ, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 • Ing. Michal Dojčan, výrobný riaditeľ, HERN s.r.o., Námestovo

Uznesenie č. 2:
Vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo zasadania ZD SOPK konaného dňa 20. 4. 2017 a konštatovalo ich plnenie

Uznesenie č. 3:
Zvolilo

 1. mandátovú komisiu v zložení:
  • JUDr. Ing. Ján Bílek, predseda komisie
  • JUDr. Juraj Pivovárči
  • JUDr. Jozef Hrobák
 2. návrhovú komisiu v zložení:
  • Ing. Ladislav Vaškovič, CSc., predseda komisie
  • Ing. Imrich Béreš
  • Ing. Július Kostolný
  • Ing. Ján Gabriel
  • Jozef Gál
 3. volebnú komisiu v zložení:
  • Ing. Milan Hrdlík, CSc., predseda komisie,
  • Ing. Milan Vašanič, PhD.
  • Ing. Vít Pavlovič
  • Ing. Štefan Bratko
  • Ing. Dušan Haluška

Uznesenie č. 4:
Kooptovalo

 • Ing. Rudolfa Slezáka, podpredsedu predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., do Zhromaždenia delegátov SOPK za región Bratislava
 • Dipl. Volksw. Thomasa Jana Hejcmana, generálneho riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice, za delegáta Zhromaždenia delegátov SOPK za región Košice
 • JUDr. Zdeňka Schramla, generálneho riaditeľa spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., za delegáta Zhromaždenia delegátov SOPK za región Žilina
 • Ing. Michala Dojčana, výrobného riaditeľa spoločnosti HERN s.r.o., za delegáta Zhromaždenia delegátov SOPK za región Žilina

Uznesenie č. 5:
Zvolilo do funkcie člena Predstavenstva SOPK Dipl. Volksw. Thomasa Jana Hejcmana, generálneho riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice

Uznesenie č. 6:
Schválilo Výročnú správu SOPK za rok 2017

Uznesenie č. 7:
Schválilo Plnenie rozpočtu SOPK za rok 2017

Uznesenie č. 8:
Schválilo

 • Správu Dozornej rady SOPK k hospodáreniu za rok 2017
 • a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017

Uznesenie č. 9:

Uznesenie č. 10:
Schválilo Rozpočet SOPK na rok 2018

Uznesenie č. 11:
Súhlasilo S textom spoločnej Výzvy Klubu 500 a SOPK

Uznesenie č. 12:
Schválilo

 1. Uznesenia zo zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK v zmysle diskusie
 2. Komuniké zo zasadania

Uznesenie č. 13:
Uložilo Predstavenstvu SOPK

 1. zapracovať pripomienky z diskusie do plánu aktivít na rok 2018
 2. schválené komuniké poslať prezidentovi SR, predsedovi NR SR, predsedovi vlády SR, predsedom parlamentných politických strán, zverejniť ho a zoznámiť tak s jeho znením celú verejnosť


  V Bratislave, dňa 26. apríla 2018

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora