Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
18.02.
2019
KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2018
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.12.2018 (690x prečítané)

S cieľom propagovať inovačné aktivity, povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť informovanosť o aktivitách v oblasti inovácií vyhlásili Banskobystrická regionálna komora SOPK, Banskobystrický samosprávny kraj a Úrad priemyselného vlastníctva SR 23. ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2018“.

Predložené nominácie hodnotila porota pozostávajúca z členov Predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banskobystrického samosprávneho kraja a Technickej univerzity vo Zvolene.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia sa uskutočnilo dňa 18. februára 2019 v rámci verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK.

PRÍLOHY:


VÝSLEDKY:

kategória: Produktová inovácia
    Do tejto kategórie boli prihlásené 4 súťažné návrhy, udelené bolo jedno ocenenie:
  • PRAKTIKPUMP, s.r.o., Zvolen, za kalové čerpadlo SPIRAM 50-A. Ide o čerpadlo s unikátnym riešením jednolopatkového obežného kolesa, ktorého hlavnou výhodou je vysoká priechodnosť tuhých častíc s rozmerom zhodným s priemerom sacieho potrubia. Výsledky vývoja kalového čerpadla SPIRAM 50-A garantuje Slovenská technická univerzita v Bratislave, Katedra hydraulických strojov Strojníckej fakulty, ktorá na novom technickom riešení spolupracovala.

kategória: Mladý inovátor, určená mladým ľud'om do 30 rokov
    Do tejto kategórie bolo prihlásených 7 súťažných návrhov, udelené bolo jedno ocenenie:
  • Marek Kraus, študent 4. ročníka SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici, za návrh kamerového slideru pre tvorbu videí za pomoci fotoaparátu a funkcií timelamp. Tento opensource projekt sa vyznačuje nižšími nákladmi ako podobné produkty na trhu, pričom je možné tento slider ďalej individuálne upravovať podľa požiadaviek. Toto riešenie predstavuje prínos nielen pre trh v oblasti natáčania videozáznamov, ale predovšetkým pre odborné školy, univerzity, kde študenti môžu vďaka nízkej cenovej náročnosti a širokej dostupnosti využiť kamerový slider na rôzne pokusy.


Viac informácií:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 633


Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora