Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
05.02.
2019
návšteva delegácie Iránskej islamskej republiky v BBRK SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:17.05.2019 (747x prečítané)

Slovensko-iránska ekonomická spolupráca začína mať reálne obrysy. V novembri minulého roku zavítala delegácia Iránskej islamskej republiky do Trnavskej regionálnej komory SOPK, ďalšia návšteva iránskej delegácie sa uskutočnila 5. februára 2019 v Banskej Bystrici. Veľvyslanec Ebadollah Molaei bol sprevádzaný radcom pre záležitosti SR Iránu, Davoudom Rezaeiom. Delegáciu prijali predstavitelia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, na čele s predsedom Predstavenstva BBRK Ing. Júliusom Kriváňom. Stretnutie prebiehalo vo forme rokovania a reprezentatívneho obedu, na ktorých prebehla vzájomná prezentácia krajín i banskobystrického regiónu, vrátane identifikácie obchodno-priemyselných oblastí, ktoré majú potenciál budúcej spolupráce.

Na úvod rokovania veľvyslanec predniesol nesúhlas Iránu voči znovuzavedeniu obchodno-politických sankcií zo strany Spojených štátov amerických. Slovenská strana vyjadrila v súlade s nariadením Európskej únie o blokovaní amerických sankcií voči Iránu z augusta minulého roka nesúhlasné stanovisko s obmedzovaním ekonomickej aktivity štátov EÚ v Iráne. Konsenzom sa vytýčili jednotlivé obchodné a priemyselné oblasti, v ktorých by banskobystrický región mohol rozvinúť spoluprácu s iránskymi regiónmi. Na rokovaní sa predniesol záujem o spoluprácu a výmenu informácií v oblasti moderných technológií. Potenciálnou oblasťou pre spoluprácu môže byť predovšetkým kúpeľníctvo, s ktorým majú skúsenosti obidve strany. Medzi ďalšie oblasti slovensko-iránskej spolupráce, ktoré boli identifikované na stretnutí, patrí oblasť cestovného ruchu a turizmu, inteligentných dopravných systémov, nerastného bohatstva, poľnohospodárstva, životného prostredia. Mimoriadne atraktívna môže byť technologicko-priemyselná výmena know-how v drevospracujúcom priemysle. V Banskobystrickom samosprávnom kraji sa totiž nachádzajú viaceré vedecko-výskumné inštitúcie tohto odvetvia, ako napríklad Technická univerzita vo Zvolene, Národné lesnícke centrum, či Ústav ekológie lesa.

Iránska strana vníma Slovensko ako krajinu s vysokým technologickým pokrokom, pričom bežní Iránci vnímajú našu krajinu ako celok veľmi pozitívne. Veľvyslanec vyjadril názor, že si vďaka vzácnej návšteve v banskobystrickom regióne utvoril veľmi pozitívny obraz o polohe a celkovom charaktere kraja. Stretnutie predstaviteľov Iránu a Banskobystrickej regionálnej komory SOPK prebehlo v pozitívnej viere a príjemnej atmosfére. Slovensko-iránsky kontakt môže v budúcnosti napomôcť nielen zlepšeniu vzťahov medzi krajinami, ale môže sa predovšetkým zaslúžiť o vytvorenie nových obchodných príležitostí pre slovenských a iránskych podnikateľov.

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora