Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
03.03.
2020
CENA ZA ENVIRONMENTÁLNE SPRÁVANIE SA "ZELENÝ MERKÚR 2019"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.10.2019 (890x prečítané)

Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s partnermi Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) a Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) vyhlásili 2. ročník súťaže o cenu za environmentálne správanie sa "ZELENÝ MERKÚR 2019".

„ZELENÝ MERKÚR“ je súťaž, ktorá sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. Vyhlasuje sa raz za dva roky.

Súťaž je určená pre organizácie, najmä pre malé a stredné podniky, rozvíjajúce svoje hospodárske alebo spoločenské aktivity v Banskobystrickom kraji. Môžu to byť fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby registrované v SR, ktoré poskytujú výrobky alebo služby, a súčasne využívajú postupy alebo technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva, napr. vo fáze používania vstupných surovín, využívania energie a iných prírodných zdrojov, spätného odberu materiálu, alebo zapojenia sa do vzájomnej spolupráce s ďalšími organizáciami.

Nominované aktivity by mali preukázateľne spĺňať požiadavky nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, s dôrazom na uplatňovanie obehovosti zdrojov.

Dokumenty:

Zaslané prihlášky hodnotila komisia zložená zo zástupcov Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, Slovenskej agentúry pre životné prostredie, Banskobystrického samosprávneho kraja a Technickej univerzity vo Zvolene.

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v rámci verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK v Banskej Bystricií dňa 3. marca 2020. Víťazi získali možnosť prezentovať ocenené aktivity na vybraných podujatiach Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, SAŽP a vo vybraných printových médiách. Ocenené aktivity boli tiež prezentované na webových stránkach vyhlasovateľa súťaže - Banskobystrickej regionálnej komory SOPK a partnerov súťaže - SAŽP a BBSK.

VÝSLEDKY 2. ROČNÍKA SÚŤAŽE:

  • 1. miesto
    THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, spoločnosť zaoberajúca sa vývojom výrobkov a služieb v oblasti využitia slnečnej energie a iných obnoviteľných zdrojov energie získala prvé miesto za neustálu inováciu výrobkov s cieľom zlepšiť ich kvalitu a predĺžiť životnosť, za ekologizáciu výroby a prevádzky celej firmy, ako aj za školiacu, poradenskú a propagačnú činnosť v oblasti aktívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie.

  • 2. miesto
    ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča, spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním elektroodpadov a prenosných batérií bola ocenená za spôsob spracovania odpadov z elektrických a elektronických zariadení, systém zberu a odvozu elektroodpadu z územia celého Slovenska a projekt materiálového zhodnocovania odpadov z plastov.

  • 3. miesto
    TUBAPACK, a.s., Žiar nad Hronom, firma zaoberajúca sa výrobou, predajom a plnením hliníkových a laminátových túb a potlačou laminátových fólií získala ocenenie za výrobu unikátnej tuby „Go Green!“, ktorá je vyrobená zo 100 % recyklovaného hliníka.

Poďakovanie za účasť dostali aj ďalšie firmy, ktoré sa do súťaže zapojili: AGRO CS Slovakia, a.s., Lučenec, POH,s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“, Zvolen a Ing. Štefan Jágerský JAGERSKY, Pôtor.

Víťazi boli ocenení originálnou bronzovou plaketou navrhnutou študentmi Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave autorov Samuela Krausa a Jessici Kollerovej, ktorá zobrazuje vystupujúci list z podstavca. List je symbol života, nepretržitého životného cyklu v prírode počas celého roka – na jar vypučí, v lete dodáva stromu potrebné živiny a nakoniec na jeseň opadá, a dodá živiny koreňom stromu - a tak stále dookola. To sú aj princípy obehového hospodárstva. Kovový podstavec symbolizuje kolobeh surovín v hospodárstve, kedy sa najprv kov vyťaží, potom spracuje na požadovaný výrobok, nejaký čas sa využíva a keď už je pokrytý hrdzou a dozrel čas na jeho výmenu, vytriedi sa a znovu vstúpi do ďalšieho životného cyklu ako druhotná surovina.

Pozrite si výsledky 1. ročníka cena za environmentálne správanie sa ZELENÝ MERKÚR 2017Viac informácií:
Ing. Marína Spírová, PhD. - riaditeľka
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 633
fax 048 4125 635
marina.spirova@sopk.sk

Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora