Nám.Š.Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel: 048/4125634, č.faxu: 048/4125634, email: sopkrkbb@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
KRIŠTÁĽOVÝ MERKÚR 2020
Kategória: Aktivity Vydané dňa:16.02.2021 (34x prečítané)

S cieľom propagovať inovačné aktivity, povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť informovanosť o aktivitách v oblasti inovácií vyhlásili Banskobystrická regionálna komora a Banskobystrický samosprávny kraj 24. ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2020“.

Súťaž sa vyhlasuje v štyroch kategóriách:

1. Produktová inovácia nižšieho stupňa (inovačná zmena adaptačná, variantná)

2. Produktová inovácia vyššieho stupňa (inovačná zmena generačná, druhová, rodová)

3. Technologická inovácia, organizačná inovácia, inovácia v oblasti marketingu

4. Mladý inovátor, určená mladým ľuďom do 30 rokov


Predložené nominácie bude hodnotiť porota pozostávajúca z členov Predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Banskobystrického samosprávneho kraja a Technickej univerzity vo Zvolene.

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení za najlepšie inovatívne riešenia sa uskutoční v rámci verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK. Miesto a dátum jeho konania oznámime v dostatočnom časovom predstihu.

PRÍLOHY:


Viac informácií:
Banskobystrická regionálna komora SOPK
tel. 048 4125 633


Zdroj článku: Banskobystrická RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora